Skip to main content

Release notes
Blue10

In de release notes vind je een overzicht per kalendermaand van alle nieuwe functionaliteiten, optimalisaties van bestaande functionaliteiten en opgeloste bugs in Blue10. Wekelijks updaten we dit overzicht.

Let op: Bij de uitrol van onze software werken wij volgens de methodiek van ring-based deployment. Dat wil zeggen dat we stapsgewijs, per applicatieserver (EU1 t/m EU3), wijzigingen doorvoeren en uitrollen bij klanten. Hierdoor kan het maximaal 3 dagen duren voordat de hieronder genoemde releases daadwerkelijk beschikbaar zijn in jouw Blue10 omgeving.

Juli 2024

Nieuwe functionaliteiten

AccountView, AFAS, Exact Globe, Twinfield, iMUIS, Exact Online, Visma, Business Central, NetSuite en Unit4 Multivers (Online)

 • Beheren van boekingstemplates vanuit één centraal overzicht in het Beheer
  Boekingstemplates geven de mogelijkheid om het coderen en boeken van facturen te versnellen en te automatiseren. Voor gebruikers met de rol Boeken is er vanaf heden één centraal overzicht van de boekingstemplates beschikbaar. Via het Beheer > Boekingstemplates is het mogelijk om snel en eenvoudig boekingstemplates op te zoeken, wijzigen of aan te maken. Meer weten? Lees hier verder.
 • AFAS Coderen op projecten i.c.m. verkoopfacturen
  Vanaf heden is het ook mogelijk om verkoopfacturen te coderen op projecten. Via Beheer > Bedrijven onder het kopje Codeer informatie, zet je de instelling Codeer op project op Ja. Het veld Projecten wordt zichtbaar in de codeerregels van de verkoopfactuur bij de Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Verkoop.Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 5.01 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 5.01 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees hier verder.

Geoptimaliseerd

 • Synchronisatie geboekte rekening-courantregel(s)
  Blue10 haalt vanaf nu de geboekte rekening-courantregels over vanuit AFAS. Op de geboekte factuurregels zijn de doeladministratie en bijbehorende grootboekrekeningen zichtbaar onder de Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Inkoop.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar 

Juni 2024

Nieuwe functionaliteiten

Invoice Management  

 • Het Documentoverzicht: Inkoop /Verkoop /Pakbon exporteren naar Excel
  Het Documentoverzicht: Inkoop /Verkoop /Pakbon toont, op basis van de filters en gebruikersrechten, documenten in Blue10. Vanaf nu kan je iedere Documentoverzicht (Inkoop/ Verkoop/ Pakbon) exporteren naar Excel. Houdt er rekening mee dat de kolommen Ligt bij en Goedgekeurd door, niet mee worden exporteert naar het Excel bestand. Het downloaden van het Documentoverzicht kan handig zijn voor het opzetten van rapportages of om gegevens te delen met personen die geen gebruiker zijn in Blue10. Open het Documentoverzicht: Inkoop /Verkoop /Pakbon klik naast de Kolominstellingen op Exporteren. Het Excel bestand is beschikbaar in je downloads. 
 • Wijzigingen ongedaan maken in het Beheer
  Voor gebruikers met beheerdersrechten is het mogelijk om wijzigen door te voeren in de instellingen van de Blue10 omgeving via Beheer. Op iedere pagina in het Beheer is het vanaf heden mogelijk om de doorgevoerde wijzigingen in één keer te annuleren en dus niet op te slaan. Dit kan met de knop Wijzigingen ongedaan maken die rechts bovenin (naast het afsluiten van de pagina) het scherm verschijnt.

Geoptimaliseerd

Invoice Management

 • Blue10 herkent meerdere IBAN’s op een factuur
  Met de IBAN nummer check controleert Blue10 of het herkende IBAN nummer op de factuur overeenkomt met het IBAN dat staat ingesteld op de leverancier in het boekhoudsysteem. Meer weten? Lees hier verder. De IBAN check is geoptimaliseerd, vanaf nu herkent Blue10 ook meerdere IBAN’s op een factuur.  

  • Wanneer één van de IBAN nummers van jouw bedrijf tussen de herkende IBAN nummers staat, wordt dit nummer genegeerd. Als er na deze controle nog maar één IBAN nummer overblijft, wordt deze voorgesteld in het valideerscherm. 
  • Als er nog steeds meerdere IBAN nummers overblijven wordt er geen specifiek IBAN nummer voorgesteld. In plaats daarvan tonen we een drop down menu met de verschillende herkende IBAN nummers waaruit je het juiste IBAN nummer kan kiezen. Daarnaast is het altijd mogelijk om zelf een IBAN in te vullen. 
 • Wijzing in lettergrootte van Blue10
  In Blue10 werden diverse lettergroottes van het lettertype gebruikt. Er zijn op verschillende pagina’s aanpassingen gedaan in de lettergrootte zodat deze consistenter is.
 • Gebruik van toetsenbord voor het navigeren in Blue10 uitgebreid
  In Blue10 was het al mogelijk om met de Tab-toets te navigeren tussen velden. Aankruisvakjes en optievelden (Ja/Nee) werden overgeslagen tijdens het navigeren met de Tab-toets. Vanaf nu is het ook mogelijk om deze velden met de Tab-toets te selecteren.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

Mei 2024

Nieuwe functionaliteiten

Invoice Management – Enterprise 

 • Automatisch coderen en boeken van elektronische facturen (e-factuur template) 
  Met een e-factuur template wordt een inkoopfactuur in één keer automatisch geboekt in het ERP-/Boekhoudsysteem. Voor iedere leverancier moet eenmalig een koppeling worden gemaakt tussen relevante boekingsgegevens uit de elektronische inkoopfactuur met de financiële stamgegevens die gesynchroniseerd zijn uit het boekhoudsysteem. Nieuwe productregels in een volgende inkoopfactuur moeten eenmalig gekoppeld worden en worden in het vervolg ook automatisch gecodeerd en geboekt in de administratie. Meer weten? Lees hier verder.

AFAS, Blue10 API, Axapta, Business Central, F&O, Exact Globe en Navision.  

 • Blue10 toont na het boeken van een factuur de Rapportagedatum in de kopgegevens
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop in de kopgegevens toont Blue10 de Rapportagedatum. Dit zorgt voor een completer beeld van de vastgelegde boeking. De rapportage datum is beschikbaar voor de boekhoudsystemen AFAS, Blue10 API, Axapta, Business Central, F&O, Exact Globe en Navision. 

Invoice Management – Algemeen  

 • Blue10 kan veilingfacturen (Florecom CII-file) van FloraHolland verwerken
  Voorheen kon Blue10 de veilingfactuur van FloraHolland niet verwerken, omdat Blue10 een CII-file niet ondersteunde. Het is nu mogelijk om de factuur van FloraHolland in pdf en xml-bestand te importeren en te verwerken in Blue10. Blue10 haalt de kopgegevens uit de CII-file. Wil je ook een coderingsvoorstel of zelfs de factuur automatisch boeken? Dat kan met het e-factuur templates. Deze functionaliteit e-factuur template is alleen beschikbaar in de abonnementsvorm Enterprise.  
  Meer weten? Lees hier verder. 

Business Central (i.c.m. extensie versie 7) 

  • Coderen in Blue10 beschikbaar i.c.m. Business Central extensie versie 7
   Naast het vastleggen van de kopgegevens in het valideerscherm, kan je met Business Central nu ook boekingsregels coderen vanuit Blue10. Na het opslaan in het valideerscherm wordt de inkoopfactuur aangemaakt in Business Central. Vervolgens worden de gecodeerde boekingsregels door Blue10 geboekt in Business Central, waardoor er een geboekte inkoopfactuur ontstaat. Meer weten? Lees hier verder.

Geoptimaliseerd

Invoice Management – Algemeen

 • Blue10 kan nu ook elektronische verkoopfacturen verwerken 
  Een elektronische factuur (e-factuur) bevat naast een pdf (de factuur) ook een xml-bestand. Blue10 kon al elektronische inkoopfacturen verwerken. Vanaf nu is het ook mogelijk om elektronische verkoopfacturen te verwerken. Op basis van het e-mailadres voor ontvangst van facturen bepaalt Blue10 welk document type het is.  Meer weten? Lees hier verder.

Business Central (i.c.m. extensie versie 7) 

  • Codeermogelijkheden uitgebreid in de Blue10 extensie versie 7.1. voor Business Central
   In de extensie versie 7.1. zijn de codeer mogelijkheden uitgebreid. Met deze extensie versie is het onder andere mogelijk om te coderen op Projecten, Projecttaken, Regelsoort, Eenheidsprijs project, Kosten activa, Rapportage datum, Boekingssoort en een Kortingspercentage mee te geven. Meer weten? Lees hier verder.
   Benieuwd welke extensie versie je nu gebruikt? Via Beheer > Bedrijven open je de betreffende administratie. Onder het kopje Integratie toont Blue10 de Business Central versie, Extensie versie en Featureset versie. Hier staat ook hoe je kunt updaten naar de nieuwste extensie versie.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

April 2024

Nieuwe functionaliteiten

Invoice Management – Algemeen 

 • Bedrijfsinstelling voor datumnotatie
  Wanneer je regelmatig facturen ontvangt met internationale datumnotaties, is het vanaf nu mogelijk om de standaard datumnotatie te wijzigen per bedrijf. Via Beheer > Bedrijven is onder het kopje Extra instellingen de optie Standaard datumnotatie leveranciers zichtbaar. Hier is in te stellen of de notatie DD/MM/YYYY of juist MM/DD/YYYY het meest voorkomend is voor dit bedrijf. De instelling bepaalt dus hoe de herkende datum op de factuur geïnterpreteerd wordt. Indien dit bedrijf ook met verkoopfacturen werkt, is ook de instelling Standaard datumnotatie klanten beschikbaar. 
 • Leveranciersinstelling voor datumnotatie
  Naast het wijzigen van de datumnotatie per bedrijf is het ook mogelijk om per leveranciers af te wijken van de standaard datumnotatie. Via Beheer > Leveranciers is de instelling Datumnotatie toegevoegd. Hier is te bepalen of de leverancier het standaard datumnotatie volgt, of juist een vast afwijkend datumnotatie. 

NetSuite  

 • Betaalblokkering opheffen in Blue10 voor automatisch geïncasseerde facturen
  Standaard boekt en blokkeert Blue10 na het valideren de factuur in NetSuite. Wanneer de factuur is goedgekeurd voor betaling in Blue10, wordt de betaalblokkering in NetSuite opgeheven waardoor de factuur betaalbaar is. Met de instelling EFT Bill payment is het mogelijk om facturen die automatisch worden geïncasseerd af te letteren voordat deze is goedgekeurd in Blue10. Ga in Blue10 naar Beheer > Bedrijven > Open de administratie waarop de instelling van toepassing is. In de Extra instellingen is de instelling ‘Gebruik EFT Bill Payment’ zichtbaar, zet de instellingen op Ja wanneer je gebruik wilt maken van de methode EFT bill payment. Meer weten? Lees hier verder. 

AFAS

 • Coderen op rekening courant i.c.m. AFAS 
  Via Beheer > Bedrijven is onder het kopje Codeer informatie mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe instelling Codeer op Rekeningcourant. Door de instelling op Ja te zetten, toont Blue10 het veld Rekening-courant in de codeerregels in het valideerscherm en bij de Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Inkoop.  Meer weten over Rekening-courant? Lees hier verder.
  Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 5 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 5 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees
  hier verder. 

Geoptimaliseerd

Invoice Management 

 • Vernieuwde icoontjes op het Dashboard
  Op het Dashboard zijn de icoontjes van de factuurverwerkingsstappen (tegels) vernieuwd.
 • Bevestiging pop-up bij het wijzigen van het veld Bedrijf in de Auto- en suggestieroutes
  Wanneer er in een route staat ingesteld en er wordt geprobeerd het veld Bedrijf te wijzigen, vraagt Blue10 om een bevestiging. Dit om te voorkomen dat er onbedoeld informatie verloren gaat.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

Maart 2024

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

Algemeen – Invoice Management 

 • Wijziging in de Enterprise functionaliteit Rapportagetoegang
  Vanaf 1 april 2024 gaan we een kolom in de Blue10 databasegegevens vervangen. De vervangende kolom is al beschikbaar en leidend in de database. Indien jullie gebruik maken van de databasetoegang mogelijkheden, is het benodigd om de vervangende kolom in gebruik te nemen zodat de rapportages blijven werken. Voor klanten die gebruik maken van de rapportagetoegang in het Enterprise abonnement is er actie vereist. Meer weten? Lees hier verder.

Blue10 App

 • De instelling ‘Mobiele uploads met één foto naar de Splitter’ is niet meer beschikbaar
  Met de instelling Mobiele uploads met één foto naar de Splitter op Ja (te activeren via Beheer > Instellingen) was het mogelijk om een import van de Blue10 App altijd via de Document Splitter te verwerken. Met de vernieuwde Blue10 App is deze instelling niet langer van toepassing, omdat het in de vernieuwde Blue10 App mogelijk is om de juiste administratie en documenttype te selecteren. Alle documenten die via de Blue10 App binnenkomen, zijn direct beschikbaar in het valideerscherm. Meer weten over het importeren van een document via de Blue10 App? Lees hier verder.

Opgeloste bugs

 • Aanpassing van het lettertype in Blue10 voor gebruikers van de browser Firefox 
  Voor gebruikers die Firefox als browser gebruikten was Blue10 na het wijzigen van het lettertype niet goed leesbaar. Dit is opgelost waardoor Blue10 nu ook in de browser Firefox goed leesbaar is. 

Februari 2024

Nieuwe functionaliteiten

Visma.net 

 • Inkoopfacturen coderen op projecten en projecttaken
  Vanaf heden is het mogelijk om een inkoopfacturen te coderen op een actief project en/of actief projecttaak. Via Beheer > Bedrijven is onder het kopje Codeer informatie mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe instelling Codeer op projecten. Door de instelling op Ja te zetten, toont Blue10 de velden Project en Projecttaak in de codeerregels in het valideerscherm en bij de Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Inkoop.
  Wanneer het veld Project is gevuld, is het ook verplicht om het veld Projecttaak te vullen.
  Let op: Is er een projectverplichting op het grootboekrekening in Visma.net ingesteld? Dan is het verplicht om te coderen op een project. 
 • Inkoopfacturen coderen op dimensies 4 en 5 
  Met dimensies in Blue10 is het mogelijk om tijdens het valideren kosten verder te specificeren op verbijzonderingen die zijn ingesteld in het Visma.net. Via Beheer > Bedrijven is onder het kopje Codeer informatie mogelijk om gebruik te maken van de nieuw toegevoegde dimensies 4 en 5. Door de instelling op Ja te zetten, toont Blue10 de dimensie(s) in de codeerregels in het valideerscherm en bij de Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Inkoop 

Geoptimaliseerd

Algemeen – Invoice Management 

 • Wijziging inlogmethode voor gebruikers die inloggen via Azure AD op loginpagina
  De authenticatiemethode Azure AD is vernieuwd en daar hoort een nieuwe knop op de inlogpagina bij. Vanaf vandaag verdwijnt daarom de oude Azure AD knop op de inlogpagina en kan je gebruikmaken van één van de andere authenticatiemethoden:  

  • Wil je blijven inloggen met je Microsoft account? Gebruik dan de knop Microsoft v2 om in te loggen in Blue10.  
  • Wil je inloggen met je e-mailadres en wachtwoord? Klik dan eenmalig op Wachtwoord vergeten? Om een wachtwoord aan te maken en voortaan met deze authenticatiemethode in te loggen. 
 • Wijziging in het lettertype van Blue10
  Blue10 heeft het lettertype gewijzigd. Het nieuwe lettertype is gekozen om gegevens overzichtelijker te tonen en meer gegevens beschikbaar te maken op een pagina. 
 • Blue10 beschikbaar in dark mode
  Vanaf nu is het mogelijk om Blue10 in dark mode te zetten zodat alle pagina’s donker zijn. Iedere gebruiker kan dit zelf instellen. Klik rechtsboven op je Gebruikersnaam > Mijn instellingen > Voorkeuren > Vink de instelling Gebruik dark mode aan. Meer weten? Lees hier verder. 

Contract Management

 • Het aantal gekoppelde contracten is zichtbaar op het tabblad Contracten
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop staan details over de verwerking van de inkoopfactuur. Daarnaast is ook een afbeelding van de inkoopfactuur zichtbaar. Boven de afbeelding staan, afhankelijk van de instellingen, tabbladen waaronder het tabblad Contracten. Vanaf nu wordt ook het aantal contracten weergegeven op het tabblad Contracten.  

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

Januari 2024

Nieuwe functionaliteiten

 Netsuite 

 • Inkoopfactuur boeken op project(en)
  Vanaf heden is het mogelijk om een inkoopfactuur op project te boeken in Blue10 omdat Blue10 de projecten uit Netsuite overhaalt. Per bedrijf is het mogelijk om via Beheer > Bedrijven onder het kopje Codeer informatie codeervelden aan- of uit te zetten. Hier is het mogelijk om de instelling Codeer op projecten aan te zetten. Op de codeerregels in Blue10 is dan het veld Project zichtbaar waar het mogelijk is om een project te selecteren.
 • Gebruik van inkoopordersregels met een kostenregel
  Als een inkoopfactuur is gekoppeld aan een inkooporder is in het valideerscherm via het Inkooporderdialoogvenster mogelijk om de inkooporderregels te selecteren. Vanaf nu synchroniseert Blue10 ook de inkooporderregels met een kostenregel (zoals transportkosten).

Geoptimaliseerd

Algemeen – Invoice Management 

 • De gebruikersrol Workflowbeheerder is weer zichtbaar in Blue10
  In Blue10 beheer je gebruikers rollen via Beheer > Gebruikers. Per gebruiker is het zichtbaar welke rechten en rollen de gebruiker heeft onder de kopjes Bedrijven en Rollen.
  Vanuit het verleden zijn er twee verschillende rollen met beheerdersrechten:
  1. Beheerder: mag alles onder de knop Beheer in Blue10
  2. Workflowbeheerder: mag alles onder Beheer behalve het beheren van Bedrijven en Gebruikers
  In de vernieuwde interface toonde Blue10 onder het kopje Rollen alleen de rol Beheerder. Vanaf nu toont Blue10 weer de rol Workflowbeheerder.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

Release notes 2023