Skip to main content

Release notes
Blue10

In de release notes vind je een overzicht per kalendermaand van alle nieuwe functionaliteiten en opgeloste bugs in Blue10. Dit overzicht wordt aan het eind van elke maand bijgewerkt.

Let op: Bij de uitrol van onze software werken wij volgens de methodiek van ring-based deployment. Dat wil zeggen dat we stapsgewijs, per applicatieserver (EU1 t/m EU4), wijzigingen doorvoeren en uitrollen bij klanten. Hierdoor kan het maximaal 5 dagen duren voordat de hieronder genoemde onderdelen uit de release notes daadwerkelijk beschikbaar zijn in jouw Blue10 omgeving.

Juni 2023

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen 

 • Toevoegen van bijlagen aan verkoopfacturen op de Documentdetailpagina: Verkoop
  Vanaf nu is het toevoegen van bijlagen ook bij verkoopfacturen mogelijk. Nadat een verkoopfactuur is geïmporteerd kan het zijn dat je graag jouw verkoopfactuur wilt uitbreiden met extra informatie. Voeg eenvoudig bijlagen toe zoals een e-mail, een Excel berekening, een pdf-bestand of andere documenten zoals bonnetjes.   

Exact Globe 

 • Nieuwe optie bij vastleggen van referentienummer in Exact Globe
  Standaard geeft Blue10 het Blue10-nummer mee als referentie in Exact Globe. Het is mogelijk om een eigen nummering (zoals de Exact Globe nummering) te gebruiken als referentie in Exact Globe. Neem hiervoor contact op met ons supportteam. 

Exact Online  

 • Naam van de gekoppelde administratie is zichtbaar in het bedrijf in Blue10
  Wanneer je via Beheer > Bedrijven een bedrijf opent, is onder het kopje Eigenschappen boekhoudsysteem het veld Administratienaam zichtbaar. In dit veld toont Blue10 de naam van de administratie in Exact Online die gekoppeld is aan Blue10. 

Geoptimaliseerd

Algemeen
Wijzigingen op de Documentdetailpagina: Inkoop
We hebben de volgende wijzigingen doorgevoerd op de Documentdetailpagina: Inkoop: 

 • Knop Factuur vergelijken is duidelijker zichtbaar: De naam is aangepast van Andere facturen leverancier naar Factuur vergelijken. Functioneel werkt de knop hetzelfde: het is mogelijk om de huidige inkoopfactuur te vergelijken met eerdere inkoopfacturen van dezelfde leverancier. 
 • Knoppen Download origineel en Open het origineel zijn vergroot en duidelijker zichtbaar. 
 • Boven de afbeelding van de inkoopfactuur is de kop Inkoopfactuur weggehaald en zijn alleen de Tabbladen zichtbaar. De volgorde van de tabbladen is gebaseerd op de volgorde van het factuurverwerkingsproces indien deze gekoppeld zijn aan de inkoopfactuur.

Exact Online (BE) 

 • Percentage aftrekbare btw wordt getoond in de Boekingsdetails
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop was onder het kopje Boekingsdetails het percentage aftrekbare btw niet zichtbaar. Vanaf nu synchroniseert Blue10 deze gegevens wel waardoor het zichtbaar is op de geboekte factuurregels hoe de btw is geboekt. 

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar.

Mei 2023

Nieuwe functionaliteiten

AFAS, Blue10 API, Exact Globe, Exact Online, Netsuite 

 • Blue10 toont totaalbedrag van de inkooporder in het inkooporderdialoogvenster
  Vanaf nu toont Blue10 het totaalbedrag van de inkooporder in het inkooporderdialoogvenster in het valideerscherm. 

Geoptimaliseerd

Netsuite 

 • Wijzigingen bij boeken van inkoopfactuur op magazijn/location
  Wanneer een inkoopfactuur werd geboekt op een magazijn/location moest er verplicht een artikel worden meegegeven. Vanaf heden is het mogelijk om op een magazijn/location te boeken zonder het meegeven van een artikel. In het geval van het boeken op voorraad (inventory item) blijft het wel verplicht om een magazijn mee te geven.  Alleen actieve magazijnen/locations worden vanaf nu overgehaald naar Blue10. Daarnaast toont Blue10 nu wel het magazijn/location op de geboekte factuurregels op de Documentdetailpagina.
 • Wijziging bij het aanmaken van een nieuwe leverancier via Blue10
  In het valideerscherm van Blue10 is het mogelijk om via Voeg een nieuwe leverancier toe om een leverancier aan te maken in Netsuite. Onder Betaalgegevens is het mogelijk om mee te geven of EFT Bill Payment een valide betaalmethode is voor de leverancier.
 • Blue10 toont alleen actieve Departments en Classes op codeerregels
  Voorheen toonde Blue10 op de codeerregels actieve en inactieve departments en classes uit Netsuite op de codeerregels. Vanaf heden is het alleen mogelijk om actieve departments en classess te kiezen op de codeerregels. 

AFAS

 • Wijziging in het coderen op magazijn i.c.m. AFAS
  Via Beheer > Bedrijven was bij een bedrijf, die gekoppeld is aan AFAS, onder het kopje Codeer informatie de instelling Codeer op magazijn beschikbaar. We hebben deze instelling onterecht beschikbaar gemaakt. In combinatie met AFAS is het niet mogelijk om te coderen op magazijnen, omdat AFAS dit niet ondersteunt. Vanaf heden is de instelling Codeer op magazijn niet meer beschikbaar. 
 • Zoeknaam leverancier invoeren bij aanmaken van leverancier in AFAS vanuit Blue10
  Vanaf nu is het mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe leverancier vanuit Blue10 de zoeknaam mee te geven.  

Business Central & Microsoft Navision

 • Blue10 toont nu ook de Btw-categorie onder Boekingsdetails
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop toont Blue10 onder het kopje Boekingsdetails, naast de betalingsconditie, nu ook de Btw-categorie. Dit is de btw-bedrijfsboekingsgroep uit Navision/Business Central voor het categoriseren van de btw (binnenland, binnen EU, buiten EU, etc.). 

Blue10 API

 • Wijzigingen in het inkooporderdialoogvenster in het valideerscherm van Blue10
  In het valideerscherm in Blue10 is het mogelijk om een inkooporder te koppelen aan een factuur. In het inkooporderdialoog is de ververs-knop zichtbaar om inkooporders uit het boekhoudsysteem op te halen. Tot op heden werkte deze knop niet en haalde Blue10 geen inkooporders op. In de Blue10 API hebben we een aanpassing gedaan waardoor het nu wel mogelijk is om inkooporders uit het boekhoudsysteem op te halen. Klik hier voor meer informatie voor de ontwikkelaar om beide wijzigingen beschikbaar te maken.  Daarnaast is het nu mogelijk dat Blue10 het totaalbedrag van de inkooporder toont in het inkooporderdialoogvenster. Klik hier voor meer informatie voor de ontwikkelaar om beide wijzigingen beschikbaar te maken. 

Opgeloste bugs

 • Markering van herkende gegevens op document in het valideerscherm
  Blue10 markeerde tijdelijk niet de herkende gegevens op het document in het valideerscherm. Vanaf heden laat Blue10 weer zien, na het klikken op het veld in het valideerscherm, waar Blue10 de ingevulde waarde heeft herkend.
 • Na het aanmaken van een nieuwe leverancier is deze weer direct zichtbaar in het valideerscherm
  Bij sommige boekhoudsystemen is het mogelijk om een nieuwe leverancier aan te maken via het valideerscherm in Blue10. Na het aanmaken, was na het synchroniseren van de leveranciers, de zojuist aangemaakte leverancier niet direct kiesbaar in Blue10. Dit is opgelost waardoor een leverancier na het aanmaken direct kiesbaar is.
 • Documentherkenning van bedrijf/administratie verbeterd
  Door een wijziging herkende Blue10 tijdelijk niet het juiste bedrijf van een document. We hebben dit opgelost waardoor Blue10 weer het juiste bedrijf herkend van een document.

AFAS

 • Bij het aanmaken van een nieuwe leverancier is het weer mogelijk om een btw-code te kiezen
  Bij het aanmaken van een nieuwe leverancier in het valideerscherm was het tijdelijk niet mogelijk om een btw-code te selecteren doordat Blue10 geen waarden toonde. Dit is opgelost waardoor een leverancier na het aanmaken weer direct kiesbaar is.

April 2023

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

Exact Online & AFAS

 • Gesynchroniseerde projecten op basis van start- en einddatum in Blue10
  Blue10 toont vanaf heden alleen projecten in het valideerscherm waarbij de factuurdatum valt binnen de start- en einddatum van een project.

AFAS

 • Blue10 synchroniseert verbijzonderingen 1 t/m 5 op de geboekte factuurregels
  Wanneer er voorheen een verkoopfactuur werd geboekt op verbijzonderingen 1 t/m 5 in AFAS, synchroniseerde Blue10 deze gegevens niet. Vanaf nu doet Blue10 dit wel en zijn deze gegevens beschikbaar op de geboekte factuurregels onder het kopje Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Verkoop.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar 

Maart 2023

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

Exact Online

 • Grootboekrekening bij inkooporders en directe inkoopfacturen i.c.m. Exact Online
  Bij het werken met inkooporders/directe inkoopfacturen in Blue10 is het niet mogelijk om de grootboekrekening aan te passen. Blue10 vult altijd een grootboekrekening in, deze wordt meegegeven vanuit Exact Online. Dit is het standaard grootboek dat ingesteld staat op de artikelgroep.

AFAS

 • Wijziging in het veld Verbijzondering 3/4/5 op codeerregels in Blue10
  In AFAS is het mogelijk om op het grootboekrekening in te stellen of het toegestaan is om te boeken op een verbijzondering. Blue10 controleerde alleen voor verbijzondering 1 en 2 op het grootboekrekening of het is toegestaan om een hier een verbijzondering op te boeken. Vanaf heden voert Blue10 deze controle ook uit bij verbijzondering 3, 4 en 5.

Netsuite

 • Wijzigingen bij het aanmaken van een nieuwe leverancier via Blue10
  In het valideerscherm van Blue10 is het mogelijk om via Voeg een nieuwe leverancier toe om een leverancier aan te maken in Netsuite. We hebben dit geoptimaliseerd waardoor het btw-nummer en de adresgegevens (straat + huisnummer) nu wel op de leverancierskaart worden gevuld. Daarnaast vult Blue10 het telefoonnummer nu ook op de detail pagina van de leverancierskaart.
  Tot slot het is nu mogelijk om ook het e-mailadres van de leverancier vast te leggen vanuit Blue10.

Opgeloste bugs

 • Veld Leverancier weer standaard zichtbaar in het valideerscherm
  In sommige gevallen was het veld Leverancier in de kopgegevens van de factuur niet zichtbaar. Dit is opgelost waardoor Blue10 het veld weer toont.
 • Overnemen van gewijzigde omschrijving in de kopgegevens op extra codeerregel
  Wanneer het veld Omschrijving werd gewijzigd in de kopgegevens van de inkoopfactuur, werd deze wijziging alleen op de eerste codeerregel overgenomen en niet op extra toegevoegde codeerregels. Dit is opgelost waardoor Blue10 nu wel de gewijzigde omschrijving overneemt op alle codeerregels.
 • Blue10 werkt actuele status van inkoopfactuur automatisch bij op de Documentdetailpagina: Inkoop
  Na het uitvoeren van de actie Boeken en blokkeren kan de melding Wacht op terugkoppeling boekhoudsysteem voorkomen. Voorheen was het nodig om de pagina te verversen om de actuele status van de inkoopfactuur op te halen. Nu ververst Blue10 automatisch de pagina waardoor de actuele status, met onder andere het boekstuknummer en de geboekte factuurregels, direct zichtbaar is in Blue10. Je hoeft hiervoor niet meer handmatig de pagina te verversen.
  Het automatisch verversen van de pagina geldt ook voor het bijwerken van de geboekte factuurregels onder het kopje Boekingsdetails.

Februari 2023

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

Exact Online

 • Inkoopfactuur koppelen aan project met startdatum in de toekomst in het valideerscherm
  In het valideerscherm van Blue10 was een project met een startdatum in de toekomst niet zichtbaar. Blue10 synchroniseert vanaf heden wel deze projecten waardoor een project met een startdatum in de toekomst zichtbaar is in het valideerscherm. De getoonde projecten in het valideerscherm zijn gebaseerd op basis van factuurdatum.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar 

Januari 2023

Nieuwe functionaliteiten

Exact Online

 • Inkooporder nu zichtbaar bij controleren en goedkeuren van inkoopfacturen op Documentdetailpagina: Inkoop
  Als er in het valideerscherm een inkooporder is geselecteerd, toont Blue10 vanaf heden de inkooporder met de inkooporderregels op de Documentdetailpagina: Inkoop. Boven de afbeelding van de inkoopfactuur is het tabblad Inkooporders toegevoegd waar de gegevens staan.
 • Wijziging bij het aanmaken van een leverancier via Blue10
  In het valideerscherm is het via Voeg een nieuwe leverancier toe mogelijk om een leverancier aan te maken in Exact Online. De velden in dit scherm zijn nu geordend op basis van gegevens voor het aanmaken van een leverancier en gegevens voor het aanmaken van een contactpersoon. Onder het kopje Contactpersoon gegevens zijn de velden telefoonnummer, e-mailadres en functienaam toegevoegd.

Geoptimaliseerd

AFAS, Exact Online, Exact Globe & Netsuite

 • Verbetering doorgevoerd in het inkooporderdialoogvenster
  In het inkooporderdialoogvenster in het valideerscherm en op het tabblad Inkooporders op de Documentdetailpagina: Inkoop is een verbetering doorgevoerd. Blue10 toont vanaf heden het Totaal bedrag van de inkooporder niet meer op de inkooporderregels, maar in de header van de inkooporder. Hiermee is het sneller inzichtelijk of het totaal bedrag overeenkomt met het factuurbedrag.

Opgeloste bugs

 • Downloaden van Blue10 factuur tijdelijk niet mogelijk
  Door een update van onze eigen Business Central omgeving was het 17 en 18 januari niet mogelijk om de Blue10 factuur te downloaden of klantgegevens in te zien op het Abonnementsoverzicht. Per 19 januari werken deze functionaliteiten weer.

AFAS

 • Velden Btw code en Btw bedrag op codeerregel(s) afhankelijk van instelling Btw toestaan / Blue10 synchroniseert vanaf heden de instelling Btw toestaan op het grootboekrekening uit AFAS
  Tot op heden synchroniseerde Blue10 niet de instelling Btw toestaan op het grootboekrekening uit AFAS. Hierdoor was het verplicht om de velden Btw code en Btw bedrag op de codeerregel(s) in te vullen, ook al was de btw niet toegestaan. Blue10 synchroniseert nu de instelling Btw toestaan op het grootboekrekening uit AFAS. Wanneer de instelling in AFAS uitgevinkt is (Btw niet toestaan), dan worden de velden Btw code en Btw bedrag op de codeerregel(s) in Blue10 geblokkeerd. Deze velden hoeven dan niet worden ingevuld.
Release notes 2022