Skip to main content

Release notes
Blue10

In de release notes vind je een overzicht per kalendermaand van alle nieuwe functionaliteiten, optimalisaties van bestaande functionaliteiten en opgeloste bugs in Blue10. Wekelijks updaten we dit overzicht.

Let op: Bij de uitrol van onze software werken wij volgens de methodiek van ring-based deployment. Dat wil zeggen dat we stapsgewijs, per applicatieserver (EU1 t/m EU3), wijzigingen doorvoeren en uitrollen bij klanten. Hierdoor kan het maximaal 3 dagen duren voordat de hieronder genoemde releases daadwerkelijk beschikbaar zijn in jouw Blue10 omgeving.

April 2024

Nieuwe functionaliteiten

NetSuite  

 • Betaalblokkering opheffen in Blue10 voor automatisch geïncasseerde facturen
  Standaard boekt en blokkeert Blue10 na het valideren de factuur in NetSuite. Wanneer de factuur is goedgekeurd voor betaling in Blue10, wordt de betaalblokkering in NetSuite opgeheven waardoor de factuur betaalbaar is. Met de instelling EFT Bill payment is het mogelijk om facturen die automatisch worden geïncasseerd af te letteren voordat deze is goedgekeurd in Blue10. Ga in Blue10 naar Beheer > Bedrijven > Open de administratie waarop de instelling van toepassing is. In de Extra instellingen is de instelling ‘Gebruik EFT Bill Payment’ zichtbaar, zet de instellingen op Ja wanneer je gebruik wilt maken van de methode EFT bill payment. Meer weten? Lees hier verder. 

AFAS

 • Coderen op rekening courant i.c.m. AFAS 
  Via Beheer > Bedrijven is onder het kopje Codeer informatie mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe instelling Codeer op Rekeningcourant. Door de instelling op Ja te zetten, toont Blue10 het veld Rekening-courant in de codeerregels in het valideerscherm en bij de Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Inkoop.  Meer weten over Rekening-courant? Lees hier verder.
  Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 5 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 5 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees
  hier verder. 

Geoptimaliseerd

Geen updates beschikbaar 

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar 

Maart 2024

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

Algemeen – Invoice Management 

 • Wijziging in de Enterprise functionaliteit Rapportagetoegang
  Vanaf 1 april 2024 gaan we een kolom in de Blue10 databasegegevens vervangen. De vervangende kolom is al beschikbaar en leidend in de database. Indien jullie gebruik maken van de databasetoegang mogelijkheden, is het benodigd om de vervangende kolom in gebruik te nemen zodat de rapportages blijven werken. Voor klanten die gebruik maken van de rapportagetoegang in het Enterprise abonnement is er actie vereist. Meer weten? Lees hier verder.

Blue10 App

 • De instelling ‘Mobiele uploads met één foto naar de Splitter’ is niet meer beschikbaar
  Met de instelling Mobiele uploads met één foto naar de Splitter op Ja (te activeren via Beheer > Instellingen) was het mogelijk om een import van de Blue10 App altijd via de Document Splitter te verwerken. Met de vernieuwde Blue10 App is deze instelling niet langer van toepassing, omdat het in de vernieuwde Blue10 App mogelijk is om de juiste administratie en documenttype te selecteren. Alle documenten die via de Blue10 App binnenkomen, zijn direct beschikbaar in het valideerscherm. Meer weten over het importeren van een document via de Blue10 App? Lees hier verder.

Opgeloste bugs

 • Aanpassing van het lettertype in Blue10 voor gebruikers van de browser Firefox 
  Voor gebruikers die Firefox als browser gebruikten was Blue10 na het wijzigen van het lettertype niet goed leesbaar. Dit is opgelost waardoor Blue10 nu ook in de browser Firefox goed leesbaar is. 

Februari 2024

Nieuwe functionaliteiten

Visma.net 

 • Inkoopfacturen coderen op projecten en projecttaken
  Vanaf heden is het mogelijk om een inkoopfacturen te coderen op een actief project en/of actief projecttaak. Via Beheer > Bedrijven is onder het kopje Codeer informatie mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe instelling Codeer op projecten. Door de instelling op Ja te zetten, toont Blue10 de velden Project en Projecttaak in de codeerregels in het valideerscherm en bij de Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Inkoop.
  Wanneer het veld Project is gevuld, is het ook verplicht om het veld Projecttaak te vullen.
  Let op: Is er een projectverplichting op het grootboekrekening in Visma.net ingesteld? Dan is het verplicht om te coderen op een project. 
 • Inkoopfacturen coderen op dimensies 4 en 5 
  Met dimensies in Blue10 is het mogelijk om tijdens het valideren kosten verder te specificeren op verbijzonderingen die zijn ingesteld in het Visma.net. Via Beheer > Bedrijven is onder het kopje Codeer informatie mogelijk om gebruik te maken van de nieuw toegevoegde dimensies 4 en 5. Door de instelling op Ja te zetten, toont Blue10 de dimensie(s) in de codeerregels in het valideerscherm en bij de Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Inkoop 

Geoptimaliseerd

Algemeen – Invoice Management 

 • Wijziging inlogmethode voor gebruikers die inloggen via Azure AD op loginpagina
  De authenticatiemethode Azure AD is vernieuwd en daar hoort een nieuwe knop op de inlogpagina bij. Vanaf vandaag verdwijnt daarom de oude Azure AD knop op de inlogpagina en kan je gebruikmaken van één van de andere authenticatiemethoden:  

  • Wil je blijven inloggen met je Microsoft account? Gebruik dan de knop Microsoft v2 om in te loggen in Blue10.  
  • Wil je inloggen met je e-mailadres en wachtwoord? Klik dan eenmalig op Wachtwoord vergeten? Om een wachtwoord aan te maken en voortaan met deze authenticatiemethode in te loggen. 
 • Wijziging in het lettertype van Blue10
  Blue10 heeft het lettertype gewijzigd. Het nieuwe lettertype is gekozen om gegevens overzichtelijker te tonen en meer gegevens beschikbaar te maken op een pagina. 
 • Blue10 beschikbaar in dark mode
  Vanaf nu is het mogelijk om Blue10 in dark mode te zetten zodat alle pagina’s donker zijn. Iedere gebruiker kan dit zelf instellen. Klik rechtsboven op je Gebruikersnaam > Mijn instellingen > Voorkeuren > Vink de instelling Gebruik dark mode aan. Meer weten? Lees hier verder. 

Contract Management

 • Het aantal gekoppelde contracten is zichtbaar op het tabblad Contracten
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop staan details over de verwerking van de inkoopfactuur. Daarnaast is ook een afbeelding van de inkoopfactuur zichtbaar. Boven de afbeelding staan, afhankelijk van de instellingen, tabbladen waaronder het tabblad Contracten. Vanaf nu wordt ook het aantal contracten weergegeven op het tabblad Contracten.  

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

Januari 2024

Nieuwe functionaliteiten

 Netsuite 

 • Inkoopfactuur boeken op project(en)
  Vanaf heden is het mogelijk om een inkoopfactuur op project te boeken in Blue10 omdat Blue10 de projecten uit Netsuite overhaalt. Per bedrijf is het mogelijk om via Beheer > Bedrijven onder het kopje Codeer informatie codeervelden aan- of uit te zetten. Hier is het mogelijk om de instelling Codeer op projecten aan te zetten. Op de codeerregels in Blue10 is dan het veld Project zichtbaar waar het mogelijk is om een project te selecteren.
 • Gebruik van inkoopordersregels met een kostenregel
  Als een inkoopfactuur is gekoppeld aan een inkooporder is in het valideerscherm via het Inkooporderdialoogvenster mogelijk om de inkooporderregels te selecteren. Vanaf nu synchroniseert Blue10 ook de inkooporderregels met een kostenregel (zoals transportkosten).

Geoptimaliseerd

Algemeen – Invoice Management 

 • De gebruikersrol Workflowbeheerder is weer zichtbaar in Blue10
  In Blue10 beheer je gebruikers rollen via Beheer > Gebruikers. Per gebruiker is het zichtbaar welke rechten en rollen de gebruiker heeft onder de kopjes Bedrijven en Rollen.
  Vanuit het verleden zijn er twee verschillende rollen met beheerdersrechten:
  1. Beheerder: mag alles onder de knop Beheer in Blue10
  2. Workflowbeheerder: mag alles onder Beheer behalve het beheren van Bedrijven en Gebruikers
  In de vernieuwde interface toonde Blue10 onder het kopje Rollen alleen de rol Beheerder. Vanaf nu toont Blue10 weer de rol Workflowbeheerder.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

Release notes 2023