Release notes
Blue10

In de release notes vind je een overzicht per kalendermaand van alle nieuwe functionaliteiten en opgeloste bugs in Blue10. Dit overzicht wordt aan het eind van elke maand bijgewerkt.

Let op: Bij de uitrol van onze software werken wij volgens de methodiek van ring-based deployment. Dat wil zeggen dat we stapsgewijs, per applicatieserver (W1 t/m 5 en EU1 t/m 5), wijzigingen doorvoeren en uitrollen bij klanten. Hierdoor kan het maximaal 5 dagen duren voordat de hieronder genoemde onderdelen uit de release notes daadwerkelijk beschikbaar zijn in jouw Blue10 omgeving.

Mei 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Vernieuwde Interface

Benieuwd of jij al werkt in de vernieuwde interface? Bekijk dan de URL.
Je werkt met de vernieuwde interface indien de URL met EU begint.  Begint de URL met een W? Dan werk je nog in de oude interface.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

Lees meer over de vernieuwde interface

April 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar.

Maart 2022

Nieuwe functionaliteiten

Business Central

 • Nieuwe koppelmethodiek voor koppeling Blue10 – Business Central
  In Blue10 is jouw bedrijf gekoppeld aan het boekhoudsysteem Business Central. Deze koppeling is gemaakt bij het aanmaken van een bedrijf in Blue10 voor het overhalen van de gegevens uit de administratie, het registreren van facturen als factuurkop en het matchen van goederenfacturen met bijbehorende inkooporder en ontvangst(en). Business Central ondersteunt vanaf april 2022 niet meer de huidige koppelmethodiek waarmee Blue10 kan koppelen met Business Central. Voor meer informatie hierover, verwijzen we je naar deze blog.

Opgeloste bugs

 • Verminderde documentenherkenning
  In de periode december 2021 tot en met begin maart 2022 heeft de documentherkenning minder goed gefunctioneerd. Er werden specifieke herkenningsregels niet toegepast waardoor waardes, die normaal goed herkend werden, nu niet meer herkend werden bij een groep klanten. Daarnaast functioneerde de monitoring op de documentherkenning niet waardoor het overzicht ontbrak van de kwaliteit van de documentherkenning. De monitoring is hersteld en we zien dat de documentherkenning weer beter functioneert dan in de afgelopen maanden. Als onderdeel van de totale herbouw van Blue10, wordt ook de documentherkenning volledig herbouwd. Meer informatie vind je hier.
 • Opschoning van gebruikersrollen Beheerder/Administrator
  Vanuit het verleden is de gebruikersrol van een beheerder in Blue10 inconsistent gebruikt en zijn er twee verschillende rollen met beheerdersrechten: Beheerder of Administrator. De verschillen tussen de rollen zijn minimaal en daarom hebben we de rollen opgeschoond tot één beheerdersrol. De wijziging is niet terug te vinden in het auditlog, maar ten behoeve van de accountantscontrole zichtbaar in Blue10 bij:

  • De gebruikersinstellingen (te openen via Beheer > Gebruikers) is onder Rollen niet meer de rol Administrator zichtbaar, maar alleen de rol Beheerder.
  • Het rapport Gebruikers (te downloaden via Beheer > Rapporten) is zichtbaar dat de gebruiker geen Administrator, maar Beheerder is.

Februari 2022

Nieuwe functionaliteiten

Business Central

 • Wijziging in factuurregistratie
  Sinds maart 2021 was het veld BTW code een verplicht veld om in te vullen in het Valideerscherm. Dit veld hangt samen met de functionaliteit factuurregistratie voor het registreren van de btw. Ook als je geen gebruik maakt van factuurregistratie, was het een verplicht veld. We hebben dit nu opgeschoond waardoor het veld niet meer standaard zichtbaar is. Voor gebruikers van Business Central is vanaf extensie 6.0 de functionaliteit factuurregistratie beschikbaar. In deze blog lees je hier meer over: https://support.blue10.com/factuurregistratie-bc/ 

Opgeloste bugs

 • Actie ‘Goedgekeurd voor betaling’ met terugwerkende kracht vastgelegd in historie van factuur
  Er is een issue naar voren gekomen bij enkele inkoopfacturen waarbij de actie ‘’Goedgekeurd voor betaling’’ niet is vastgelegd in de historie van de inkoopfactuur, maar wel goed is uitgevoerd op de inkoopfactuur. Bij deze facturen is in het Documentenoverzicht: Inkoop, in de kolom ‘’Goedgekeurd voor betaling’’, de gebruiker zichtbaar die de actie goedkeuren voor betaling heeft uitgevoerd. Na het openen van een goedgekeurde factuur was de uitgevoerde actie, goedkeuren voor betaling, echter niet zichtbaar in de historie.
  We hebben met terugwerkende kracht de historie van 38 inkoopfacturen (over alle klanten heen) bijgewerkt. In de historie is dit terug te zien aan de opmerking bij de actie: ‘’This action has been recovered by Blue10 on [/]. For more information check our release notes of Februari 2022 https://support.blue10.com/release-notes.’’
  De exacte datum en tijdstip waarop de goedkeuractie in het verleden is uitgevoerd, is niet goed gelogd. De datum die wordt getoond is de datum die ligt in het midden van de twee momenten:
  – Het moment dat de goedkeurder de actie goedkeuren heeft uitgevoerd;
  – Het moment dat de actie ‘Betaalblokkering opheffen’ of ‘Boeken’ (afhankelijk van de workflow) is uitgevoerd.

Vernieuwde interface

Opgeloste bugs
 • Het kon voorkomen dat door het gebruik van Microsoft Edge Translate de website van Blue10 automatisch werd vertaald en het splitsscherm vastliep. De website in de vernieuwde interface wordt niet langer automatisch vertaald door een taalinstelling in je browser, zoals Microsoft Edge Translate.

Januari 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar.

Vernieuwde interface

Opgeloste bugs
 • Na het uitvergroten van een afbeelding in het Splitsscherm was het niet mogelijk dit scherm te sluiten. Middels een kruisje rechtsboven in het scherm kan je vanaf nu het scherm sluiten.
 • In het Valideerscherm was het niet mogelijk een negatief bedrag in te vullen. Je kreeg direct een foutmelding te zien na het invullen van een min (-) teken. Vanaf heden is het weer mogelijk een negatief bedrag in te vullen.
 • Na het klikken op de knop Open Facturen in NAV op de Documentdetailpagina werd een leeg pop up scherm geopend. Hierna werd de factuur in Navision geopend. Wanneer je op de knop Open Facturen in NAV klikt wordt voortaan direct Navision geopend zonder een lege pop up.
 • Gebruikers die gebruik maakten van een goedkeurlimiet konden geen vreemde valuta factuur goedkeuren. In dit specifieke scenario was er een bug in de wisselkoersberekening van de goedkeurlimiet van EUR naar de vreemde valuta. Het is vanaf heden weer mogelijk om een vreemde valuta factuur goed te keuren als je gebruik maakt van een goedkeurlimiet.  
 • Beheerders van Blue10 omgevingen kunnen het e-mailadres en de taal van de gebruikers weer aanpassen.
 • De afbeelding van facturen en pakbonnen zijn beter zichtbaar gemaakt. Ook is het mogelijk om op de afbeelding te klikken om deze te vergroten.
 • Het kon voorkomen dat een gegeven niet gevuld werd in het veld na het selecteren van een waarde op een inkoopfactuur in het Valideerscherm. Dit is opgelost.
 • Onder de stap Importeren wordt de regel ‘Fouten in ontvangen e-mails’ weer getoond. Voorheen was de foutmelding niet zichtbaar.
 • Het inladen van inkoopfacturen in het Valideerscherm van leveranciers met veel actieve inkooporders is versneld.
 • Een btw code verlegd wordt weer correct gecontroleerd op het btw percentage in het Valideerscherm.
Release notes 2021