Skip to main content

Release notes
Blue10

In de release notes vind je een overzicht per kalendermaand van alle nieuwe functionaliteiten, optimalisaties van bestaande functionaliteiten en opgeloste bugs in Blue10. Wekelijks updaten we dit overzicht.

Let op: Bij de uitrol van onze software werken wij volgens de methodiek van ring-based deployment. Dat wil zeggen dat we stapsgewijs, per applicatieserver (EU1 t/m EU4), wijzigingen doorvoeren en uitrollen bij klanten. Hierdoor kan het maximaal 5 dagen duren voordat de hieronder genoemde releases daadwerkelijk beschikbaar zijn in jouw Blue10 omgeving.

Oktober 2023

Nieuwe functionaliteiten

Geoptimaliseerd

Invoice Management – Algemeen 

 • Terugdraaien van de instellingen ‘Document heeft geboekte factuurregels’
  In september kondigde wij aan dat de Instellingen route op basis van Grootboek, Kostenplaats, Kostendrager en Project alleen toepasbaar was indienDocument heeft geboekte factuurregels Na aanleiding van klantfeedback en interne evaluatie is besloten om de optimalisatie terug te draaien. Het is niet meer van toepassing om de instelling ‘Document heeft geboekte factuurregels’op Ja te zetten. Het terug draaien van de optimalisatie heeft geen impact op de bestaande routes.

Opgeloste bugs

September 2023

Nieuwe functionaliteiten

Invoice Management – Algemeen 

 • Routes uitvoeren op basis van Grootboek.
  Vanaf nu is het mogelijk om ook routes in te stellen op basis van Grootboek. Ga naar Beheer > Autoroutes of Suggestieroutes > klik op + Nieuwe route. Kies voor welke administratie deze route moet gelden. Om de optie voor grootboek in te schakelen, zet de instelling ‘Document heeft geboekte factuurregels‘ op ‘Ja’. Meer weten? Lees hier verder voor het instellen van autoroutes. Lees hier verder voor het instellen van suggestieroutes.
 • Wijzigen van de kolommen op het overzicht Documentenoverzicht: Inkoop / Verkoop / Pakbon
  Door te klikken op Inkoop, Verkoop of Pakbon in het menu opent het Documentenoverzicht van alle beschikbare documenten in Blue10. Vanaf nu kan iedere gebruiker de kolommen in het overzicht naar wens aanpassen. Dit kan via de knop Kolominstellingen. Meer weten? Lees hier verder. Daarnaast is de waarde in de kolom Type visueel gemaakt. Blue10 toont de letter D als het om een debet factuur gaat en de letter C als het om een credit factuur gaat.
 • Zelfstandig de standaard sorteerinstellingen aanpassen op het Documentenoverzicht
  Het is nu mogelijk om de standaard sorteringvolgorde zelf in te stellen op het Documentenoverzicht: Inkoop / Verkoop / Pakbon. Standaard sorteert Blue10 het Documentoverzicht op basis van factuurdatum nieuw-oud. Via Kolominstellingen kan je nu zelf de sortering van een kolom bepalen.
 • Mogelijk om aan te melden als tester van bèta functionaliteiten in Blue10
  Wil jij als eerste werken met nieuwe functionaliteiten in Blue10? Vanzelfsprekend testen we zelf iedere nieuwe functionaliteit, al blijkt een functionaliteit natuurlijk altijd zo goed (of slecht) als de eerste gebruikerservaring van één van onze klanten. Een gebruiker met beheerderrechten kan nu in Blue10 zich aanmelden als testklant. Meer weten? Lees hier verder.
 • Contactpersonen beheren voor ontvangst van informatie over Blue10
  Blue10 deelt informatie over het gebruik van Blue10 via diverse kanalen, waaronder per e-mail of in product met een notificatie. Vanaf heden deelt Blue10 niet meer informatie met alle beheerders uit een omgeving, maar deelt Blue10 dit met de toegewezen contactpersonen. Door in Blue10 contactpersonen toe te wijzen aan specifieke verantwoordelijkheidsgebieden kan Blue10 de ingevoerde contactpersonen benaderen voor specifieke doeleinden. Voeg contactpersonen toe door rechtsboven op de omgevingsnaam en gebruikersnaam en vervolgens op Abonnementsoverzicht (alleen zichtbaar als beheerder) > open Contactpersonen beheren. Meer weten? Lees hier verder.

Contract Management

 • Tags vanuit Contract Management zichtbaar in Invoice Management
  In Contract Management is het mogelijk extra zoektermen, zogeheten tags, te koppelen aan een contract. Hierdoor is het makkelijk om contracten terug te zoeken die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een project inrichting kantoor. Indien er een tag is gekoppeld is aan een contract is deze ook zichtbaar in Invoice Management via Beheer > Tags. In het overzicht zijn de tags van zowel facturen als contracten zichtbaar. 

Geoptimaliseerd

Invoice Management – Algemeen 

 • Wijziging in het tonen van velden bij routes.
  Bij het aanmaken van een nieuwe route, toont Blue10 niet langer automatische alle velden. In plaats daarvan kies je nu bewust of de route geldt voor alle administraties/bedrijven of voor één administratie/bedrijf. Ga naar Beheer open Suggestieroutes of Autoroutes > klik op + Nieuwe route. Vul in voor welke administratie(s) deze route moet gelden.
  Let op: Bij de optie alle bedrijven is het niet mogelijk om de route op basis van leverancier, kostenplaats, kostendrager, grootboek of project in te richten.
 • Instellingen route op basis van Grootboek, Kostenplaats, Kostendrager en Project ondergebracht onder instelling ‘Document heeft geboekte factuurregels’
  De regelwaarden kunnen alleen op geboekte facturen worden toegepast. Het instellen van een route op basis van Grootboek, Kostenplaats, Kostendrager en Project kan alleen geselecteerd worden indien de instelling  ‘Document heeft geboekte factuurregels’ op Ja staat. Meer weten? Lees hier verder voor het instellen van autoroutes. Lees hier verder voor het instellen van suggestieroutes.
 • Direct jouw persoonlijke to-do lijst openen vanuit de Blue10 e-mail notificatie
  Een gebruiker ontvangt een e-mail notificatie als er documenten klaarstaan om te behandelen. Wanneer een gebruiker vanuit deze e-mail op Open Blue10 klikt, werd in sommige gevallen het Dashboard getoond in plaats van een lijst van te behandelen documenten. Dit zorgde voor verwarring over waar de factuur uit de notificatie was gebleven. Vanaf nu word je, zodra je de e-mailnotificatie opent en inlogt in Blue10, automatisch doorgestuurd naar het Documentenoverzicht: Inkoop, waar jouw persoonlijke to-do lijst verschijnt met daarin de document die klaar staat om verwerkt te worden.

AFAS

 • In het valideerscherm toont Blue10 alleen de toegestane btw-codes van de btw-plicht van de leverancier
  Op de codeerregels in het valideerscherm toonde Blue10 in het veld Btw-codes alle btw-codes uit AFAS. Vanaf nu toont Blue10 alleen de btw-codes die gekoppeld zijn aan de btw-plicht op de leverancierskaart in het veld Btw-plicht in AFAS bij ‘’Eigenschappen inkooprelatie/crediteur’’.
 • In het valideerscherm toont Blue10 alleen de toegestane btw-codes van de btw-plicht voor de klant
  Op de codeerregels in het valideerscherm toonde Blue10 in het veld Btw-codes alle btw-codes uit AFAS. Vanaf nu toont Blue10 alleen de btw-codes die gekoppeld zijn aan de btw-plicht op de leverancierskaart in het veld Btw-plicht in AFAS bij ‘’Eigenschappen verkooprelatie/debiteur’’.
 • Voor het tonen van de btw-codes bij het boeken van een inkoopfactuur wordt gekeken naar de instelling ‘Btw-restrictie bij dagboekmutaties’
  Bij een btw-plicht is de btw-restrictie bij dagboekmutaties ingesteld in AFAS. Blue10 synchroniseert voortaan vanuit AFAS of de instelling btw-restrictie wel of niet van toepassing is op basis van de btw-plicht. Afhankelijk van deze instelling toont Blue10 in het valideerscherm alle btw-codes (wanneer de instelling btw-restrictie niet van toepassing is) of alleen de btw-codes uit de btw-plicht (wanneer de instelling btw-restrictie wel van toepassing is). Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 4 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 4 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees hier verder. 

Contract Management 

 • Bedrijven & Leveranciers automatisch gesynchroniseerd vanuit Invoice Management
  Voorheen was het vereist om een leverancier in Invoice Management te koppelen aan de leverancier in Contract Management. Dit kon via Beheer > Leveranciers bij het veld Link met leverancier in Contract Management. Zoals eerder vermeld in de release notes van juli 2023, synchronistert Contract Management nu automatisch de leveranciers (en ook de bedrijven) vanuit Invoice Management. Het koppelen van een leverancier is daarom niet meer nodig, het veld verdwijnt hiermee uit Invoice Management.   
 • De kolom Variabelen wordt niet getoond indien deze niet zijn gevuld
  Op de pagina Contractdetails onder de kop Variabelen zijn, afhankelijk van het segment van het contract, variabelen van het contract inzichtelijk. Wanneer bijvoorbeeld het segment ‘’Lease auto’’ is gekoppeld aan het contract, worden hier variabelen zoals het kenteken, fiscale waarde en kilometerstand zichtbaar. Indien er geen Variabele aan het contract zijn gekoppeld wordt dit veld niet getoond. 
 • De uit te voeren acties zijn nu op één plek samengebracht op de pagina contractdetails op basis van gebruikersrol
  Op de pagina Contractdetails worden contractgegevens getoond en kan je de contractinformatie bewerken. Vanaf nu is het mogelijk bovenaan de pagina Contractdetails verschillende acties uit te voeren, die afhankelijk zijn van de gebruikersrol.  Bijvoorbeeld een gebruiker met de ‘Contracteditor’ kan het contract opslaan, bewerken, downloaden, archiveren en bestanden toevoegen. Meer weten over de gebruikersrollen? Lees hier verder. 

Opgeloste bugs

Invoice Management

 • Sneltoets in het valideerscherm overschreef gegevens
  Blue10 kan je met de muis, maar ook met sneltoetsen bedienen. De Ctrl toets in het valideerscherm overschreef de omschrijving indien je een waarde in de factuur selecteerde. Dit is opgelost.

Contract Management 

 • De Tag functionaliteit werkte niet na behoren
  Het toevoegen en verwijderen van tags was tijdelijk niet mogelijk. Dit is vanaf nu weer mogelijk.
  Het toevoegen van een tag zorgde ervoor dat de maker van een notitie werd aangepast en overschreven werd. Dit is nu opgelost.
 • Foutmeldingen voor verplichte velden bedrijf, contractnaam en startdatum werden niet goed vertaald vanuit het Engels
  Foutmeldingen voor verplichte velden bedrijf, contractnaam en startdatum werden niet goed vertaald vanuit het Engels. Deze worden nu weer correct weergegeven.

Augustus 2023

Nieuwe functionaliteiten

AFAS

 • Btw-plicht invoeren bij aanmaken van leverancier in AFAS vanuit Blue10
  Vanaf nu is het mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe leverancier vanuit Blue10 de btw-plicht mee te geven. In het veld Standaard btw-code worden alleen de toegestane btw-codes van de btw-plicht getoond.

Invoice Management – Algemeen

 • Open de originele e-mail met het document in de bijlage vanuit Blue10
  In het Valideerscherm is het mogelijk om via het knop Open e-mail de e-mail van de leverancier (afzender), met daarin het document in de bijlage, direct te openen. Afhankelijk van de webbrowser waarin Blue10 is geopend, wordt de e-mail automatisch opgeslagen of biedt de webbrowser het aan om de e-mail te downloaden. De gedownloade e-mail kan vervolgens in een e-mailprogramma geopend worden, zodat het mogelijk is om contact op te nemen met de leverancier (afzender). Meer weten? Lees hier verder.
 • Controle op Btw code en (bruto/netto) bedrag van de inkoopfactuur
  Bij klantomgevingen op de applicatieservers EU2, EU3 en EU4 doet Blue10 al een controle op de vastgelegde Btw. Blue10 doet, op de codeerregels in het valideerscherm, een check of het btw percentage in het veld Btw code overeenkomt met het berekende btw-bedrag in de velden Netto/Bruto. Vanaf heden doet Blue10 deze check ook op applicatieserver EU1.
  Let op: Er zijn nog drie scenario’s die zelden voorkomen, nog niet ondervangen. Dit zijn de scenario’s:
 1. Btw verschil meerdere regels
 2. Commerciële korting (geldt alleen voor Belgische klanten)
 3. Directe btw boeken
  We zijn er mee bezig om deze scenario’s te ondervangen. Mocht je hier tegenaanlopen? Neem dan contact op met Customer support.

Contract Management

 • Blue10 geeft suggestie voor de totale contractwaarde bij vastleggen van een contract
  Op de pagina Contractdetails onder het kopje Financieel verschijnt automatisch een suggestie voor de totale contractwaarde in het veld Totale waarde per jaar. Blue10 berekent de suggestiewaarde zodra de prijssectie (prijs en prijseenheid) is ingevuld. Klopt de suggestiewaarde? Klik dan de suggestiewaarde aan om de totale contractwaarde vast te leggen in het veld Totale waarde per jaar.
 • Toewijzen van verantwoordelijke per contract (Contract Manager)
  Per contract is het mogelijk om vast te leggen welke gebruiker de verantwoordelijke is, ook wel de Contract Manager. Op de pagina Contractdetails is onder het kopje Contractgegevens mogelijk om dit vast te leggen in het veld Contract Manager. Klik op het veld om een drop-down lijst van de gebruikers in Contract Management te openen en selecteer de juiste gebruiker.
  De Contract Manager is de gebruiker die de notificaties ontvangt over het contract. Wanneer er geen Contract Manager is vastgelegd op een contract, ontvangen de gebruikers met beheerdersrechten in Contract Management de notificaties.
 • Gebruikersrechten beheren in Contract Management
  Een gebruiker met beheerdersrechten in Contract Management kan de rechten van alle gebruikers in Contract Management beheren. Per gebruiker is het mogelijk om een rol toe te wijzen en een toegangsbeperking in te stellen per categorie of meerdere categorieën. Meer weten? Lees hier verder.
 • Toegangsbeperking van gebruikers tot contracten in Contract Management
  Een beheerder in Contract Management kan een gebruiker een toegangsbeperking instellen op de pagina Gebruikersrechten. De toegangsbeperking bepaalt welke contracten de gebruiker mag bekijken en/of bewerken per categorie. Meer weten? Lees hier verder.

Invoice Management – Algemeen

 • Blue10 nu ook beschikbaar in het Italiaans
  We hebben een nieuwe gebruikerstaal toegevoegd waardoor het mogelijk is om Blue10 in het Italiaans te gebruiken. Ga naar Mijn instellingen om de taal in Blue10 aan te passen of laat een beheerder dit aanpassen via Beheer > Gebruikers.
  Wil je samen met ons de vertalingen naar een hoger niveau brengen? Dan schakelen we graag je hulp in! Stuur een mail naar customersuccess@blue10.com en dan nemen we contact met je op.
  Goed om te weten: Alle beheerpagina’s van Blue10, de support website en de ondersteuning van medewerkers van Blue10 zijn op dit moment alleen beschikbaar in het Nederlands en Engels.

iMuis

 • Blue10 toont betalingsconditie op leverancier in de kopgegevens van de factuur bij het valideren
  iMuis kent een vaste betalingsconditie op de leverancier. Blue10 toont nu in het valideerscherm in de kopgegevens van de factuur de vaste betalingsconditie op de leverancier. Het is niet mogelijk om de betalingsconditie per boeking aan te passen.

AFAS

 • Coderen op betalingsconditie bij het boeken van een inkoopfactuur
  Blue10 toont in het veld Betaalmethode de methoden ‘’Bank’’ of ‘’DirectDebet’’ uit AFAS. Vanaf heden is ook de betalingsvoorwaarden uit AFAS zichtbaar in Blue10. In het veld Betaalvoorwaarde toont Blue10 dit gegeven, zoals bijvoorbeeld 14 dagen of 30 dagen.
  Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 4 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 4 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees hier verder.

Geoptimaliseerd

Contract Management

 • Opzegtermijn in dagen niet meer beschikbaar
  Het veld Opzegtermijn in dagen is nooit goed geïmplementeerd waardoor het veld niet naar wens werkte. Het aantal getoonde dagen klopt niet met het opzegtermijn in het contract en om die reden is het veld niet meer beschikbaar in Contract Management.

Opgeloste bugs

Invoice Management – Algemeen

 • Op het Dashboard toont Blue10 (weer) het aantal documenten in het documentherkenningsproces
  In de oude interface toonde Blue10 het aantal documenten, die in het documentherkenningsproces zitten, tussen de stappen Splitsen en Valideren op het Dashboard. Vanaf heden toont Blue10 dit aantal weer in de vernieuwde/huidige interface.

Contract Management

 • Het archiveren van contracten was tijdelijk niet mogelijk
  Contracten werden tijdelijk niet gearchiveerd. Dit is opgelost waardoor het weer mogelijk is om contracten te archiveren op het overzicht Contracten door te klikken op het prullenbak icoontje.
 • Bedrijf en leverancier kiezen voor bestaand contract
  Het was tijdelijk niet mogelijk om een bedrijf en leverancier te kiezen voor een bestaand contract waar deze waarden leeg waren. Zowel het bedrijf als de leverancier bleven na opslaan leeg. Dit is nu opgelost.
 • Foutmelding bij uploaden van nieuw contract verholpen
  Wanneer tijdens het aanmaken van een nieuw contract een bijlage werd toegevoegd, werd een foutmelding (‘500 server error’) getoond. Dit is nu opgelost.
 • Waarde in het veld Contact naam werd tijdelijk niet opgeslagen
  Bij het aanmaken van een nieuw contract werd de waarde van het veld Contact naam leeggemaakt en dus niet opgeslagen bij het opslaan van het nieuwe contract. Na het opslaan van een nieuw contract, slaat Blue10 nu ook weer de contact naam op.
 • Aantal contracten in de overzichten Contracten – Alle & Aflopend onjuist weergegeven
  Het weergegeven aantal contracten in de overzichten Contracten – Alle en Contracten – Aflopend klopte niet. Er werd een te hoog of te laag aantal weergegeven. Dit is opgelost waardoor het weergegeven aantal contracten weer klopt.
 • Categorie niet gevuld
  Bij het aanmaken van een nieuw contract werd na het selecteren van een segment niet het bijbehorende categorie gevuld. In het overzicht Contracten was hierdoor de waarde – zichtbaar in de kolom Categorie. Dit is opgelost waardoor Blue10 weer de bijbehorende categorie vult en toont.

Juli 2023

Nieuwe functionaliteiten

Contract Management 

 • Uitbreiding van prijsregels voor contracten
  Op de Contractdetail pagina zijn de Financiële gegevens gewijzigd. Vanaf nu is het mogelijk om meerdere prijsregels aan het contract toe te voegen. Klik op het plusteken om een nieuwe prijsregel aan te maken en voeg een beschrijving toe in het veld Prijsbeschrijving. 
 • Eenvoudig contracten terugzoeken d.m.v. Tags 
  Het is vanaf nu mogelijk om in de zoekbalk boven het Contracten overzicht te zoeken op Tags. Bovendien zijn de gekoppelde tags aan de contracten nu ook zichtbaar op het Dashboard van Contract Management. Het toevoegen van tags aan contracten kan op de Contractdetail pagina onder de kop Tags 
 • Bedrijven & Leveranciers gesynchroniseerd vanuit Invoice Management
  Vanaf nu synchroniseert Contract Management de Bedrijven en Leveranciers vanuit Invoice Management. Op de Contractdetail pagina is er een nieuw veld toegevoegd Bedrijf. Wanneer je een bedrijf kiest, is het vanaf nu mogelijk om de bijbehorende leveranciers vanuit Invoice Management te selecteren. De leveranciers uit Invoice Management worden periodiek gesynchroniseerd naar Contract Management.
  Het invullen van het veld Bedrijf is optioneel. Indien je geen bedrijf selecteert, is het mogelijk om de al bestaande leveranciers uit Contract Management te gebruiken. 

AFAS 

 • Wijziging in instellingen voor het coderen op projecten
  Per bedrijf is het mogelijk om via Beheer > Bedrijven onder het kopje Codeer informatie codeervelden aan- of uit te zetten. Hier is het mogelijk om de instelling Codeer op projecten aan te zetten. Blue10 zet voortaan automatisch de instellingen Codeer op artikelen en Codeer op aantallen ook aan, deze zijn verplicht voor het maken van een projectboeking. 
 • Informatie over koppeling tussen AFAS en Blue10 zichtbaar onder kopje Integratie in Blue10
  Wanneer je via Beheer > Bedrijven een bedrijf opent, is er een nieuw kopje Integratie beschikbaar. Onder dit kopje toont Blue10 de al bestaande velden Getconnector versie en Omgevingscode Blue10 toont nu ook de nieuwe velden Administratienaam (de naam van de administratie in AFAS die gekoppeld is aan Blue10) en AFAS versie (de versie van AFAS die gekoppeld is aan Blue10).  Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 4 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 4 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees hier verder. 

Geoptimaliseerd

Contract Management

 • Het verwijderen van Notities is mogelijk
  Op de Contractdetail pagina onder de kop Notities is het mogelijk om notities vast te leggen bij een contract. Bij iedere notitie is het mogelijk om deze te bewerken met het potloodje. Vanaf nu is het ook mogelijk om notities te verwijderen met het prullenbak icoon.  
 • Actiedatum is hernoemd naar Notificatiedatum
  De Actiedatum is hernoemd naar Notificatiedatum, de functionaliteit blijft hetzelfde. De Notificatiedatum is de datum waarop er actie moet worden ondernomen om het contract te verlengen, te vernieuwen of te beëindigen. Zorg dat deze datum ruim voor de opzegdatum ligt zodat er voldoende tijd is om dit te regelen.   
 • Notificaties worden standaard verstuurd voor alle nieuwe toegevoegde contracten
  Voorheen kon het voorkomen dat notificaties niet werden verstuurd. Na optimalisatie ontvang je vanaf nu bij de nieuw toegevoegde contracten standaard een notificatie.   

Exact Online 

 • Wijziging in velden op codeerregels bij het doorbelasten op project
  Voorheen toonde Blue10 standaard op de codeerregels het veld Doorbelasten omdat het coderen op kostenposten was geactiveerd. Via Beheer > Bedrijven is nu onder het kopje Codeer informatie mogelijk om ieder codeerveld (Codeer op projecten, Codeer op kostenposten en Codeer op doorbelasten op project) aan- of uit te zetten.  

AFAS (specifiek voor Belgische administraties)

 • Boeken van inkoopfactuur met verlegging van de heffing (specifiek voor Belgische administraties)
  In Blue10 was niet mogelijk om een inkoopfactuur, met verlegging van de heffing, volledig te boeken waardoor een gebruiker de btw in AFAS moest aanpassen. Bij het boeken van een inkoopfactuur met verlegging van de heffing worden er nu twee extra codeerregels geboekt. Dit zijn de regels Te betalen btw en Terug te vorderen btw. Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 4 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 4 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees hier verder.

AFAS 

 • In het inkooporderdialoogvenster in het valideerscherm toont Blue10 het aantal reeds gefactureerde artikelen
  In het valideerscherm haalt Blue10 in het inkooporderdialoogvenster de beschikbare inkooporders op. Het aantal reeds gefactureerde artikel toonde Blue10 nog niet. Vanaf heden is dit wel zichtbaar in het veld Gefactureerd, naast de velden Besteld en Ontvangen.  Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 4 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 4 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees hier verder. 
 • Wijziging in het veld Artikel op de codeerregels in Blue10
  Wanneer er geen inkooporder is gekoppeld aan een inkoopfactuur in het valideerscherm, was het op de codeerregels in het veld Artikel mogelijk om op zowel voorraadhoudende als niet voorraadhoudende artikel(en) te selecteren. We hebben dit aangepast zodat in de dropdown alleen niet voorraadhoudende artikelen beschikbaar zijn. Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 4 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 4 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees hier verder. 
 • Wijziging in het veld Project op codeerregels in Blue10
  In AFAS is het mogelijk om op de grootboekrekening in te stellen of het toegestaan/verplicht is om een projectboeking aan te maken. Vanaf heden controleert Blue10 op de grootboekrekening wat er is ingesteld over het maken van een projectboeking. Het veld Project kent nu drie scenario’s: 
  1. Wanneer het project niet is toegestaan op het grootboekrekening, dan wordt het veld Project geblokkeerd om te vullen. Blue10 geeft dan geen project mee aan de boeking in AFAS. 
  2. Als op het grootboekrekening is ingesteld dat een projectboeking is toegestaan, dan is het mogelijk om het veld Project in te vullen. 
  3. Als op het grootboekrekening is ingesteld dat een projectboeking verplicht is, dan is het in Blue10 ook verplicht om het veld Project in te vullen.
   Om deze nieuwe functionaliteit te activeren, is GetConnector versie 4 benodigd. Via Beheer > Bedrijven per bedrijf onder het kopje Integratie is GetConnector versie 4 te downloaden. Onder dit kopje is ook zichtbaar welke GetConnector versie op dit moment is geïnstalleerd. Meer weten over het updaten van de GetConnector? Lees hier verder. 

Opgeloste bugs

Contract management 

 • Het wijzigen van notities was tijdelijk niet mogelijk
  Het bewerkingsscherm op de Contractdetail pagina werd automatisch afgesloten tijdens het aanpassen of aanvullen van notities. Dit is opgelost. 
 • De aan- en uitknop voor ‘onbepaalde tijd’ wijzigde
  Indien er wijzigingen werden uitgevoerd op de Contractdetail pagina veranderde ongewenst de instelling van de aan- en uitknop. Dit is opgelost.  
 • Wijzigen van een contract op de Contractdetail pagina
  Het was tijdelijk niet mogelijk om contracten te bewerken op de Contractdetail pagina. Dit is weer mogelijk 
 • Het aantal contracten wordt nu juist weergegeven op het Dashboard van Contract Management
  Eerder was er een probleem waarbij het aantal contracten op het Dashboard niet overeenkwam met het werkelijke aantal. Dit probleem is nu opgelost en de teller geeft nu het juiste aantal contracten weer. 

Juni 2023

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen 

 • Toevoegen van bijlagen aan verkoopfacturen op de Documentdetailpagina: Verkoop
  Vanaf nu is het toevoegen van bijlagen ook bij verkoopfacturen mogelijk. Nadat een verkoopfactuur is geïmporteerd kan het zijn dat je graag jouw verkoopfactuur wilt uitbreiden met extra informatie. Voeg eenvoudig bijlagen toe zoals een e-mail, een Excel berekening, een pdf-bestand of andere documenten zoals bonnetjes.   

Exact Globe 

 • Nieuwe optie bij vastleggen van referentienummer in Exact Globe
  Standaard geeft Blue10 het Blue10-nummer mee als referentie in Exact Globe. Het is mogelijk om een eigen nummering (zoals de Exact Globe nummering) te gebruiken als referentie in Exact Globe. Neem hiervoor contact op met ons supportteam. 

Exact Online  

 • Naam van de gekoppelde administratie is zichtbaar in het bedrijf in Blue10
  Wanneer je via Beheer Bedrijven een bedrijf opent, is onder het kopje Eigenschappen boekhoudsysteem het veld Administratienaam In dit veld toont Blue10 de naam van de administratie in Exact Online die gekoppeld is aan Blue10.

Geoptimaliseerd

Exact Globe 

 • Wijziging in werkwijze opheffen van betaalblokkade bij wijziging op de boeking in Exact Globe
  Voorheen werden facturen zonder het kenmerk “goedgekeurd voor betaling” vanuit Blue10 opgestuurd naar de Inkoopadministratie met als opmerking ‘Factuur is niet meer geblokkeerd voor betaling in Exact Globe’ en werd de factuur niet geblokkeerd in Exact Globe. Vanaf nu wordt de onterecht vrijgegeven factuur zonder het kenmerk “goedgekeurd voor betaling” vanuit Blue10, wel geblokkeerd voor betaling en automatisch opgestuurd naar de Inkoopadministratie. 

Exact Online

 • Toegevoegde details van gekoppelde inkooporder op tabblad Inkooporders op Documentdetailpagina: Inkoop
  Bij het contoleren en goedkeuren van een inkoopfactuur is op tabblad Inkooporders de gekoppelde inkooporder zichtbaar. Op het tabblad toont Blue10 nu ook de ontvangststatus, factuurstatus en orderstatus van de gekoppelde inkooporder. Rechtsboven is het met de synchronisatie-knop (twee pijltjes) mogelijk om de informatie van de inkooporder te updaten vanuit Exact Online. Blue10 haalt dan alle (gewijzigde) gegevens van de inkooporder op.

Algemeen

 • Wijzigingen op de Documentdetailpagina: Inkoop
  We hebben de volgende wijzigingen doorgevoerd op de Documentdetailpagina: Inkoop: 

  • Knop Factuur vergelijken is duidelijker zichtbaar: De naam is aangepast van Andere facturen leverancier naar Factuur vergelijken. Functioneel werkt de knop hetzelfde: het is mogelijk om de huidige inkoopfactuur te vergelijken met eerdere inkoopfacturen van dezelfde leverancier. 
  • Knoppen Download origineel en Open het origineel zijn vergroot en duidelijker zichtbaar. 
  • Boven de afbeelding van de inkoopfactuur is de kop Inkoopfactuur weggehaald en zijn alleen de Tabbladen zichtbaar. De volgorde van de tabbladen is gebaseerd op de volgorde van het factuurverwerkingsproces indien deze gekoppeld zijn aan de inkoopfactuur.

Exact Online (BE) 

 • Percentage aftrekbare btw wordt getoond in de Boekingsdetails
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop was onder het kopje Boekingsdetails het percentage aftrekbare btw niet zichtbaar. Vanaf nu synchroniseert Blue10 deze gegevens wel waardoor het zichtbaar is op de geboekte factuurregels hoe de btw is geboekt. 

Opgeloste bugs

 • Blue10 toont geen onterechte foutmelding over verwijderde leveranciers bij routes
  Bij het openen van een route via Beheer > Autoroutes of Suggestieroutes gaf Blue10 bij een route op basis van meerdere leveranciers een onterechte foutmelding. De foutmelding gaf aan dat de leveranciers waren verwijderd, terwijl dit niet het geval was. Dit is opgelost waardoor de foutmelding niet meer voorkomt. De foutmelding heeft geen impact gehad op het wijzigen van bestaande routes of het uitvoeren daarvan.  
 • Blue10 past de gewijzigde bedragen bij BTW regel 1 in de kopgegevens weer aan op de codeerregels
  Indien er een wijziging werd gedaan in de bedragen van de kopgegevens zoals bij BTW regel 1, kwamen deze wijzigingen niet door op de codeerregels. Dit is opgelost waardoor de bedragen op de codeerregels wel worden aangepast na een wijziging in de kopgegevens. 

Mei 2023

Nieuwe functionaliteiten

AFAS, Blue10 API, Exact Globe, Exact Online, Netsuite 

 • Blue10 toont totaalbedrag van de inkooporder in het inkooporderdialoogvenster
  Vanaf nu toont Blue10 het totaalbedrag van de inkooporder in het inkooporderdialoogvenster in het valideerscherm. 

Geoptimaliseerd

Netsuite 

 • Wijzigingen bij boeken van inkoopfactuur op magazijn/location
  Wanneer een inkoopfactuur werd geboekt op een magazijn/location moest er verplicht een artikel worden meegegeven. Vanaf heden is het mogelijk om op een magazijn/location te boeken zonder het meegeven van een artikel. In het geval van het boeken op voorraad (inventory item) blijft het wel verplicht om een magazijn mee te geven.  Alleen actieve magazijnen/locations worden vanaf nu overgehaald naar Blue10. Daarnaast toont Blue10 nu wel het magazijn/location op de geboekte factuurregels op de Documentdetailpagina.
 • Wijziging bij het aanmaken van een nieuwe leverancier via Blue10
  In het valideerscherm van Blue10 is het mogelijk om via Voeg een nieuwe leverancier toe om een leverancier aan te maken in Netsuite. Onder Betaalgegevens is het mogelijk om mee te geven of EFT Bill Payment een valide betaalmethode is voor de leverancier.
 • Blue10 toont alleen actieve Departments en Classes op codeerregels
  Voorheen toonde Blue10 op de codeerregels actieve en inactieve departments en classes uit Netsuite op de codeerregels. Vanaf heden is het alleen mogelijk om actieve departments en classess te kiezen op de codeerregels. 

AFAS

 • Wijziging in het coderen op magazijn i.c.m. AFAS
  Via Beheer > Bedrijven was bij een bedrijf, die gekoppeld is aan AFAS, onder het kopje Codeer informatie de instelling Codeer op magazijn beschikbaar. We hebben deze instelling onterecht beschikbaar gemaakt. In combinatie met AFAS is het niet mogelijk om te coderen op magazijnen, omdat AFAS dit niet ondersteunt. Vanaf heden is de instelling Codeer op magazijn niet meer beschikbaar. 
 • Zoeknaam leverancier invoeren bij aanmaken van leverancier in AFAS vanuit Blue10
  Vanaf nu is het mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe leverancier vanuit Blue10 de zoeknaam mee te geven.  

Business Central & Microsoft Navision

 • Blue10 toont nu ook de Btw-categorie onder Boekingsdetails
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop toont Blue10 onder het kopje Boekingsdetails, naast de betalingsconditie, nu ook de Btw-categorie. Dit is de btw-bedrijfsboekingsgroep uit Navision/Business Central voor het categoriseren van de btw (binnenland, binnen EU, buiten EU, etc.). 

Blue10 API

 • Wijzigingen in het inkooporderdialoogvenster in het valideerscherm van Blue10
  In het valideerscherm in Blue10 is het mogelijk om een inkooporder te koppelen aan een factuur. In het inkooporderdialoog is de ververs-knop zichtbaar om inkooporders uit het boekhoudsysteem op te halen. Tot op heden werkte deze knop niet en haalde Blue10 geen inkooporders op. In de Blue10 API hebben we een aanpassing gedaan waardoor het nu wel mogelijk is om inkooporders uit het boekhoudsysteem op te halen. Klik hier voor meer informatie voor de ontwikkelaar om beide wijzigingen beschikbaar te maken.  Daarnaast is het nu mogelijk dat Blue10 het totaalbedrag van de inkooporder toont in het inkooporderdialoogvenster. Klik hier voor meer informatie voor de ontwikkelaar om beide wijzigingen beschikbaar te maken. 

Opgeloste bugs

 • Markering van herkende gegevens op document in het valideerscherm
  Blue10 markeerde tijdelijk niet de herkende gegevens op het document in het valideerscherm. Vanaf heden laat Blue10 weer zien, na het klikken op het veld in het valideerscherm, waar Blue10 de ingevulde waarde heeft herkend.
 • Na het aanmaken van een nieuwe leverancier is deze weer direct zichtbaar in het valideerscherm
  Bij sommige boekhoudsystemen is het mogelijk om een nieuwe leverancier aan te maken via het valideerscherm in Blue10. Na het aanmaken, was na het synchroniseren van de leveranciers, de zojuist aangemaakte leverancier niet direct kiesbaar in Blue10. Dit is opgelost waardoor een leverancier na het aanmaken direct kiesbaar is.
 • Documentherkenning van bedrijf/administratie verbeterd
  Door een wijziging herkende Blue10 tijdelijk niet het juiste bedrijf van een document. We hebben dit opgelost waardoor Blue10 weer het juiste bedrijf herkend van een document.

AFAS

 • Bij het aanmaken van een nieuwe leverancier is het weer mogelijk om een btw-code te kiezen
  Bij het aanmaken van een nieuwe leverancier in het valideerscherm was het tijdelijk niet mogelijk om een btw-code te selecteren doordat Blue10 geen waarden toonde. Dit is opgelost waardoor een leverancier na het aanmaken weer direct kiesbaar is.

April 2023

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

Exact Online & AFAS

 • Gesynchroniseerde projecten op basis van start- en einddatum in Blue10
  Blue10 toont vanaf heden alleen projecten in het valideerscherm waarbij de factuurdatum valt binnen de start- en einddatum van een project.

AFAS

 • Blue10 synchroniseert verbijzonderingen 1 t/m 5 op de geboekte factuurregels
  Wanneer er voorheen een verkoopfactuur werd geboekt op verbijzonderingen 1 t/m 5 in AFAS, synchroniseerde Blue10 deze gegevens niet. Vanaf nu doet Blue10 dit wel en zijn deze gegevens beschikbaar op de geboekte factuurregels onder het kopje Boekingsdetails op de Documentdetailpagina: Verkoop.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar 

Maart 2023

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

Exact Online

 • Grootboekrekening bij inkooporders en directe inkoopfacturen i.c.m. Exact Online
  Bij het werken met inkooporders/directe inkoopfacturen in Blue10 is het niet mogelijk om de grootboekrekening aan te passen. Blue10 vult altijd een grootboekrekening in, deze wordt meegegeven vanuit Exact Online. Dit is het standaard grootboek dat ingesteld staat op de artikelgroep.

AFAS

 • Wijziging in het veld Verbijzondering 3/4/5 op codeerregels in Blue10
  In AFAS is het mogelijk om op het grootboekrekening in te stellen of het toegestaan is om te boeken op een verbijzondering. Blue10 controleerde alleen voor verbijzondering 1 en 2 op het grootboekrekening of het is toegestaan om een hier een verbijzondering op te boeken. Vanaf heden voert Blue10 deze controle ook uit bij verbijzondering 3, 4 en 5.

Netsuite

 • Wijzigingen bij het aanmaken van een nieuwe leverancier via Blue10
  In het valideerscherm van Blue10 is het mogelijk om via Voeg een nieuwe leverancier toe om een leverancier aan te maken in Netsuite. We hebben dit geoptimaliseerd waardoor het btw-nummer en de adresgegevens (straat + huisnummer) nu wel op de leverancierskaart worden gevuld. Daarnaast vult Blue10 het telefoonnummer nu ook op de detail pagina van de leverancierskaart.
  Tot slot het is nu mogelijk om ook het e-mailadres van de leverancier vast te leggen vanuit Blue10.

Opgeloste bugs

 • Veld Leverancier weer standaard zichtbaar in het valideerscherm
  In sommige gevallen was het veld Leverancier in de kopgegevens van de factuur niet zichtbaar. Dit is opgelost waardoor Blue10 het veld weer toont.
 • Overnemen van gewijzigde omschrijving in de kopgegevens op extra codeerregel
  Wanneer het veld Omschrijving werd gewijzigd in de kopgegevens van de inkoopfactuur, werd deze wijziging alleen op de eerste codeerregel overgenomen en niet op extra toegevoegde codeerregels. Dit is opgelost waardoor Blue10 nu wel de gewijzigde omschrijving overneemt op alle codeerregels.
 • Blue10 werkt actuele status van inkoopfactuur automatisch bij op de Documentdetailpagina: Inkoop
  Na het uitvoeren van de actie Boeken en blokkeren kan de melding Wacht op terugkoppeling boekhoudsysteem voorkomen. Voorheen was het nodig om de pagina te verversen om de actuele status van de inkoopfactuur op te halen. Nu ververst Blue10 automatisch de pagina waardoor de actuele status, met onder andere het boekstuknummer en de geboekte factuurregels, direct zichtbaar is in Blue10. Je hoeft hiervoor niet meer handmatig de pagina te verversen.
  Het automatisch verversen van de pagina geldt ook voor het bijwerken van de geboekte factuurregels onder het kopje Boekingsdetails.

Februari 2023

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

Exact Online

 • Inkoopfactuur koppelen aan project met startdatum in de toekomst in het valideerscherm
  In het valideerscherm van Blue10 was een project met een startdatum in de toekomst niet zichtbaar. Blue10 synchroniseert vanaf heden wel deze projecten waardoor een project met een startdatum in de toekomst zichtbaar is in het valideerscherm. De getoonde projecten in het valideerscherm zijn gebaseerd op basis van factuurdatum.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar 

Januari 2023

Nieuwe functionaliteiten

Exact Online

 • Inkooporder nu zichtbaar bij controleren en goedkeuren van inkoopfacturen op Documentdetailpagina: Inkoop
  Als er in het valideerscherm een inkooporder is geselecteerd, toont Blue10 vanaf heden de inkooporder met de inkooporderregels op de Documentdetailpagina: Inkoop. Boven de afbeelding van de inkoopfactuur is het tabblad Inkooporders toegevoegd waar de gegevens staan.
 • Wijziging bij het aanmaken van een leverancier via Blue10
  In het valideerscherm is het via Voeg een nieuwe leverancier toe mogelijk om een leverancier aan te maken in Exact Online. De velden in dit scherm zijn nu geordend op basis van gegevens voor het aanmaken van een leverancier en gegevens voor het aanmaken van een contactpersoon. Onder het kopje Contactpersoon gegevens zijn de velden telefoonnummer, e-mailadres en functienaam toegevoegd.

Geoptimaliseerd

AFAS, Exact Online, Exact Globe & Netsuite

 • Verbetering doorgevoerd in het inkooporderdialoogvenster
  In het inkooporderdialoogvenster in het valideerscherm en op het tabblad Inkooporders op de Documentdetailpagina: Inkoop is een verbetering doorgevoerd. Blue10 toont vanaf heden het Totaal bedrag van de inkooporder niet meer op de inkooporderregels, maar in de header van de inkooporder. Hiermee is het sneller inzichtelijk of het totaal bedrag overeenkomt met het factuurbedrag.

Opgeloste bugs

 • Downloaden van Blue10 factuur tijdelijk niet mogelijk
  Door een update van onze eigen Business Central omgeving was het 17 en 18 januari niet mogelijk om de Blue10 factuur te downloaden of klantgegevens in te zien op het Abonnementsoverzicht. Per 19 januari werken deze functionaliteiten weer.

AFAS

 • Velden Btw code en Btw bedrag op codeerregel(s) afhankelijk van instelling Btw toestaan / Blue10 synchroniseert vanaf heden de instelling Btw toestaan op het grootboekrekening uit AFAS
  Tot op heden synchroniseerde Blue10 niet de instelling Btw toestaan op het grootboekrekening uit AFAS. Hierdoor was het verplicht om de velden Btw code en Btw bedrag op de codeerregel(s) in te vullen, ook al was de btw niet toegestaan. Blue10 synchroniseert nu de instelling Btw toestaan op het grootboekrekening uit AFAS. Wanneer de instelling in AFAS uitgevinkt is (Btw niet toestaan), dan worden de velden Btw code en Btw bedrag op de codeerregel(s) in Blue10 geblokkeerd. Deze velden hoeven dan niet worden ingevuld.
Release notes 2022