Skip to main content
Beheer

Vrije vertalingen

Omschrijving van de functionaliteit
Met de Blue10 dienst komen documenten (inkoop- en verkoopfacturen, pakbonnen en bonnetjes) in één systeem samen en worden naadloos verwerkt in de financiële administratie. De Blue10 dienst kent een standaard workflow voor het verwerken van deze documenten. Dit betekent echter ook dat één onderdeel (actie of veld) gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Om voor de gebruiker duidelijk te maken waarvoor het in zijn/haar Blue10 omgeving voor wordt gebruikt, is het mogelijk om een omgeving specifieke vertaling toe te kennen aan een dergelijk onderdeel.

In de Blue10 dienst bestaan vrije vertalingen uit twee soorten:

 1. Vrije velden (boekhoudsysteem gerelateerd): Afhankelijk van het boekhoudsysteem is het mogelijk om de vrije velden uit het boekhoudsysteem te gebruiken in de Blue10 dienst. Sommige boekhoudsystemen kennen vrije velden en/of vrije verbijzonderingen, waar dit bij andere boekhoudsystemen standaard verbijzonderingen (zoals kostenplaatsen) zijn.
 2. Vrije acties en statussen (Blue10 dienst gerelateerd): De workflow van de Blue10 dienst is opgebouwd uit acties en statussen. Bij gebruik van de vrije acties en statussen is het mogelijk om zelf de vertalingen aan te passen. Wanneer de huidige acties en statussen niet voldoende aansluiten bij jullie werkwijze, kan het gewenst zijn om deze te vertalen. Neem dan contact op met onze Customer support om samen te bespreken of het gebruik van vertalingen van toegevoegde waarde kan zijn of dat er andere, eenvoudigere oplossingen zijn.

Hoe werkt de functionaliteit?
Volg de volgende stappen voor het gebruik van vrije vertalingen:

  1. Ga naar Beheer > Vertalingen.
  2. In het overzicht staan de volgende kolommen:
   1. Vrije vertalingen: Dit is de benaming die vanuit de Blue10 dienst aan de vrije vertaling is meegegeven. Door met de muis over het i’tje te gaan verschijnt er een toelichting over de vrije vertaling.
   2. NL / EN / DE: Deze drie kolommen zijn de vrije vertalingen in de talen Nederlands, Engels en Duits. Deze vrije vertalingen zijn zichtbaar voor de gebruiker in de Blue10 dienst. Indien een taal niet van toepassing is, bijvoorbeeld Duits, dan is het niet nodig om deze te vertalen.
   3. Wijzigen (potloodje): Via deze knop is het mogelijk om de vrije vertaling aan te passen. Zie volgende stap voor meer uitleg.
  3. Zoek de vrije vertaling op en klik op het potloodje.
  4. Pas de gewenste velden aan en klik op Opslaan. Bij gebruik van sommige velden is het ook benodigd om een gerelateerd veld aan te passen. Door te klikken op het i’tje verschijnt er een toelichting over de gerelateerde vrije vertalingen.
   Let op: Zorg dat de vrije vertaling niet te lang zijn. Bepaalde velden en kolommen in de Blue10 dienst hebben een maximale breedte waardoor het kan voorkomen dat een deel van de aangepaste vrije vertaling kan wegvallen. Sommige kolommen in de Blue10 dienst hebben een standaard breedte die wel verschuift bij ‘lange’ vrije vertalingen, waardoor andere kolommen smaller worden.

Let op: De vrije vertaling geldt voor de gehele Blue10 omgeving. Het is dus niet mogelijk om de vrije velden per bedrijf in de Blue10 dienst in te stellen. Als het eerste vrije veld in administratie A gebruikt wordt voor kostenplaatsen en in administratie B voor kostendragers, dan zal een keuze gemaakt moeten worden in de vertalingen.