Skip to main content
Beheer

Wijziging werkwijze laag btw tarief Nederland

Sinds 1 januari 2019 is in Nederland het lage btw tarief veranderd van 6% naar 9%. We zagen al heel snel dat niet iedere klant direct zijn btw percentage op het lage btw tarief had aangepast en daarom hadden wij een work around toegevoegd, waarbij wij bij btw-code laag standaard 9% berekenden, ongeacht welk tarief in het boekhoudsysteem ingesteld stond. Met deze notificatie informeren we je dat we deze work around uit het systeem halen per 1-12-2020. Hiervoor is een controle vereist in jouw boekhoudsysteem.

Wat gaat er veranderen?
De huidige work around in Blue10 doet, op basis van de factuurdatum, een automatische omrekening om het juiste btw percentage te hanteren bij het lage btw tarief. Voor 31-12-2018 werd 6% berekend. Vanaf 1-1-2019 wordt standaard 9% berekend.

Achteraf gezien hadden we klanten meer moeten stimuleren om op dat moment het juiste btw percentage te vullen bij het lage btw tarief. De werkwijze om dit te doen, verschilt per boekhoudsysteem. Dit gegeven, gecombineerd met de tijdsdruk die er toen op deze wijziging stond voor klanten en boekhoudsoftware, maakte dat wij deze work around hebben ontwikkeld. Echter, na bijna 2 jaar is het tijd om deze work around er nu echt uit te halen. Door de eerder genoemde wijziging, kijkt Blue10 namelijk niet naar de btw codes zoals deze zijn ingesteld in het boekhoudsysteem. Per 1-12-2020 werkt het automatisch omzetten van het btw percentage naar 9% niet meer. Vanaf dat moment is de btw code, met bijhorend btw percentage, uit het boekhoudsysteem leidend.

Wat moet je doen?
Vanaf 1-12-2020 is btw code in het boekhoudsysteem leidend. We willen je daarom vragen om te controleren of de wijziging van het lage btw tarief goed is ingesteld in het boekhoudsysteem. Dat wil zeggen dat er een btw percentage van 9% ingesteld moet staan als laag btw tarief.

Per boekhoudsysteem is toentertijd een andere oplossing gekozen door de leveranciers van deze software om de btw wijziging door te voeren. Afhankelijk van de mogelijkheden in het boekhoudsysteem zijn de volgende opties mogelijk:

  1. De huidige btw code van het lage btw tarief aanpassen van 6% naar 9%.
  2. Indien gebruik gemaakt kan worden van een van- en tot datum, dan kan deze gebruikt worden: tot 1-1-19 = 6%. Vanaf 1-1-19 = 9%.
  3. Het aanmaken van een nieuwe btw code voor het lage tarief van 9% en het lage btw tarief van 6% inactief maken.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.