Skip to main content

Release notes Blue10

 

Bij Blue10 zetten we iedere dag een stap vooruit, ook in onze software. In de release notes vind je een overzicht van alle nieuwe functionaliteiten en wijzigingen in Blue10. Maandelijks houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

December 2021

Nieuwe functionaliteiten

API koppeling

 • Unit4 Web API koppeling in gebruik
  Unit4 API klanten maken inmiddels gebruik van de nieuwste koppelmethodiek, de Unit4 Web API. De Unit4 API klanten die werken met Verkoopfacturen worden op een later moment overgezet naar de Unit4 Web API.

Opgeloste bugs

Algemeen

 • Notificatie e-mails worden weer verzonden
  Door een bug werden notificatie e-mails naar groepen tijdelijk niet verzonden. Tevens was er een korte onderbreking in het verzenden van notificatie e-mails naar gebruikers. Eind november is deze bug opgelost voor zowel groepen als gebruikers.

Exact Online 

 • Synchronisatie in betaaldatum verbeterd
  Sinds 15 augustus maakt Blue10 gebruik van een nieuw endpoint in de API van Exact Online. De betaaldatum werd echter niet meer gesynchroniseerd op het moment dat de laatst bekende ‘betaald op’ datum in de toekomst lag. Dit is opgelost. De betaaldatum wordt vanaf heden weer gesynchroniseerd. Hierdoor is de informatie onder de stap Betalen in Blue10 weer up-to-date.

AFAS

 • Confronteren met ontvangstregels uit verschillende orders met inkoopfactuur weer mogelijk
  Door een bug was het niet mogelijk om ontvangstregels uit verschillende orders te confronteren met een inkoopfactuur. Dit is opgelost en vanaf heden weer mogelijk.

November 2021

Nieuwe functionaliteiten

AFAS

 • Optimalisatie doorgevoerd in vreemde valuta boekingen
  Bij het boeken in een vreemde valuta kon het voorkomen dat er kleine wisselkoersverschillen ontstonden. Dit kon je terugzien in het verschil in centen. Eventuele wisselkoersverschillen worden vanaf heden automatisch geboekt op de codeerregels waardoor de boeking weer sluitend is.

Microsoft Account gebruikers

 • Directe inlog vanuit de notificatie e-mail
  Gebruikers die hun Blue10 gebruikersaccount gekoppeld hebben aan een Microsoft Account, worden voortaan automatisch ingelogd vanuit de notificatie e-mail via de knop Open Blue10. Het is niet meer noodzakelijk eerst in te loggen via login.blue10.com.

Business Central 19

 • Nieuwe versie beschikbaar van de Blue10 Extensie
  Wil je upgraden naar Business Central 19? Dan moet je eerst onze nieuwste Blue10 extensie installeren. Deze is compatible met Business Central 19. Klik hier om de nieuwste versie van de Blue10 extensie te downloaden. Draait Business Central bij jullie lokaal? Vraag dan aan je Business Central partner om deze extensie te installeren. 

Opgeloste bugs

Algemeen

 • Verkeerde vertoning van afbeelding in specifiek scenario 
  In het specifieke scenario waarbij in de splitter de eerste bladzijde van een pdf document werd verplaatst, werd in het Valideerscherm de afbeelding van de eerste pagina van de factuur ook getoond op bladzijde 2. Dit is nu opgelost.
 • Verwerken van bestanden die bestaan uit meer dan 100 pagina’s weer mogelijk
  Het was niet mogelijk om documenten met meer dan 100 pagina’s op te slaan of te verwijderen in het Valideerscherm. Er is een aanpassing gemaakt waardoor het weer mogelijk is deze bestanden op te slaan of te verwijderen in het Valideerscherm in Blue10.

Netsuite

 • Boeken op een afwijkende periode is weer mogelijk 
  Door een bug werd voorheen standaard geboekt op de factuurdatum, onafhankelijk of je het veld Periode had ingevuld. Vanaf heden kijkt Blue10 weer naar de waarde in het veld Periode. Om te boeken in een afwijkende periode dien je als klant een aanpassing te maken in Netsuite in de gebruikersrechten. Stap 1: Voeg in Netsuite onder Permissions > Transactions > Posting Periode on Transactions toe. Stap 2: Voeg onder Permissions > Setup > Enable Features toe.

iMuis

 • Boeken op meerdere codeerregels mogelijk voor niet BTW-plichtige klanten
  Het was voor niet BTW-plichtige klanten tijdelijk niet mogelijk om op meerdere codeerregels te boeken. Je kreeg de melding Journaalpost is incompleet, zie veld BTW in het Valideerscherm. Het is weer mogelijk om meerdere codeerregels mee te sturen naar het boekhoudpakket.

Oktober 2021

Nieuwe functionaliteiten

Twinfield

 • Wijziging in weergave in het veld Betalingsconditie
  We hebben een wijziging doorgevoerd in de weergave van de voorkeursvervaldagen. De voorkeursvervaldagen zijn zichtbaar in het veld Betalingsconditie in het valideerscherm. Waar voorheen enkel een #-teken werd getoond zijn nu de ingestelde voorkeursvervaldagen zichtbaar in cijfers. De werking van de functie blijft hetzelfde.

AFAS

 • Toevoeging van het veld Periode in het Valideerscherm
  In het valideerscherm in Blue10 is naast het veld Boekdatum nu ook het veld Periode zichtbaar. Dit helpt gebruikers met de rol Boeken om een factuur in de juiste periode te boeken. Daarnaast licht het veld Periode nu rood op indien de boekdatum in het verleden ligt én de boekdatum in een afgesloten periode valt.

NAVISION SQL

 • Multi-Company administratie koppelen nu mogelijk met Blue10
  Blue10 geeft vanaf heden de Company Code mee naar Navision. Hierdoor is het mogelijk voor het NAV Solution center om een maatwerk oplossing te leveren om Multi-Company administraties te koppelen met Blue10.

Exact Online

 • Ophalen ingestelde wisselkoersen vanuit één administratie nu voor alle administraties mogelijk
  Maak je gebruik van een goedkeurlimiet en vreemde valuta boekingen? Dan kan je vanaf heden de divisiecode invullen van de betreffende administratie uit Exact Online waarin je deze wisselkoersen bijhoudt. De wisselkoersen gelden dan ook direct voor eventuele andere administraties. De goedkeurlimiet wordt voortaan berekend en goedgekeurd op basis van de wisselkoersen die zijn ingesteld in Exact Online. Ga naar Beheer > Bedrijven > Eigenschappen en vul de divisiecode in het veld: Haal wisselkoersen op uit divisie in.

Algemeen

 • Historische meldingen verduidelijkt bij de IBAN check
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop zie je voortaan onder Historie het gevalideerde IBAN nummer in cijfers. Voorheen werd verwezen naar ‘het IBAN nummer’ en werd het betreffende IBAN nummer niet getoond.
 • Aanpassing filter datumperiode ontvangen e-mails
  Het Overzicht ontvangen e-mails staat nu standaard gefilterd op de datum van vandaag tot één maand geleden. Zo heb je inzicht in de ontvangen e-mails van de afgelopen maand. Het datumveld is aan te passen naar iedere gewenste datum om de ontvangen e-mails van een langere periode te controleren.
 • Aanpassing in inloglink vanuit de notificatie e-mail
  Wanneer er facturen voor jou klaarstaan in Blue10 om te controleren ontvang je een notificatie e-mail. We hebben een wijziging doorgevoerd in deze e-mail onder de knop Open Blue10.  Als je gebruik maakt van de authenticatiemethodes Google of Exact kom je voortaan direct op de inlogpagina van de betreffende authenticatiemethode via de knop Open Blue10. Dit scheelt je een paar klikken om in te loggen in Blue10. Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar voor de authenticatiemethodes Microsoft en AzureAD.

Opgeloste bugs

Algemeen

 • Foutieve bedrijfsherkenning in het splits- en valideerscherm
  In de periode van donderdag 30-09-2021 tot en met vrijdag 15-10-2021 zagen we incidenteel dat een document die was verstuurd naar een direct gekoppeld e-mailadres van administratie X, in Blue10 in het splits- of valideerscherm gekoppeld werd aan administratie Y. Sinds vrijdagmiddag 15-10-2021 15.30u komt deze bug niet meer voor. Dit betekent dat bij alle documenten die vanaf deze datum binnenkomen, de juiste bedrijfsherkenning weer wordt toegepast. Bij documenten, die voor 15-10-2021 15.30u zijn binnengekomen en die nu nog in het splits- of valideerscherm staan, kan dit probleem nog wel voorkomen.
  Oorzaak:
  Dit werd veroorzaakt door een bug in de prioritering in de herkenningsregels. Het bedrijf wat aan een document gekoppeld wordt in Blue10, wordt in eerste instantie bepaald door het e-mailadres waarop het document binnenkomt. Bij gebruik van een algemeen e-mailadres worden andere herkenningsregels toegepast. De herkenningsregels van alle documenten werden in een verkeerde prioritering toegepast waardoor bovenstaande kon voorkomen.
  Denk je een factuur te missen?
  In uitzonderlijke gevallen hebben we gezien dat documenten gekoppeld zijn aan een inactief bedrijf. Zolang deze bedrijven inactief zijn, zijn deze documenten niet zichtbaar in het splits- of valideerscherm. Wanneer je een document mist, kan je deze terugvinden door de inactieve bedrijven te activeren zodat het document wel zichtbaar is in Blue10. Je kan vervolgens in het splits- of valideerscherm het bedrijf wijzigen naar het juiste bedrijf.  Vergeet daarna niet om het bedrijf weer inactief te maken.

NAVISION SQL

 • Valuta wordt getoond in Valideerscherm
  Op het moment dat je een nieuwe valuta toevoegt aan het boekhoudsysteem is deze na synchronisatie met Blue10 nu ook zichtbaar en kiesbaar in het Valideerscherm.

Exact Online

 • Boeken weer mogelijk in een afwijkende valuta
  Tijdens het verwerken van inkoopfacturen met afwijkende valuta’s ten opzichte van de standaard valuta uit jouw administratie werd in een specifieke scenario een foutmelding getoond. Vanaf heden kan je zonder problemen weer facturen boeken met een afwijkende valuta.
 • Synchronisatie van betaaldatum verbeterd
  Sinds 15 augustus maakt Blue10 gebruik van een nieuw endpoint in de API van Exact Online. In het oude endpoint werd sporadisch bij een klein aantal klanten een onjuiste Betaald op datum teruggegeven. Hier kwam de Betaald Op datum in Blue10 niet overeen met de daadwerkelijke datum van de betaling. Wij communiceren bewust deze bug op een later moment vanwege een test periode. De testperiode is inmiddels afgerond.

September 2021

Nieuwe functionaliteiten

 • Blue10 nu ook beschikbaar in het Spaans
  Ga naar Mijn instellingen om de gebruikerstaal aan te passen of doe het via Beheer > Gebruikers.
  Wil je samen met ons de vertalingen naar een hoger niveau brengen? Dan schakelen we graag je hulp in! Stuur een mail naar customersuccess@blue10.com en dan nemen we contact met je op.
  Goed om te weten: Alle beheerpagina’s van Blue10, de support website en de ondersteuning van medewerkers van Blue10 zijn op dit moment alleen beschikbaar in het Nederlands en Engels.

AFAS

 • Verbeterde manier om periode van inkoopfactuur te bepalen
  We hebben een wijziging doorgevoerd voor het bepalen van de periode van de factuur. Voorheen maakte Blue10 gebruik van de velden Factuur- en boekdatum om de periode te bepalen.Blue10 synchroniseert vanaf heden alle openstaande periodes en vult deze op basis van de factuurdatum automatisch in het nieuwe veld Periode. Dit nieuwe veld vervangt het veld Boekdatum, maar de werking blijft hetzelfde.

Blue10 API

 • Inkoopordermatching toegevoegd aan logistieke adapter API
  In het valideerscherm in Blue10 is het mogelijk om een inkoopordernummer mee te geven om deze te matchen met een inkooporder in het logistieke pakket. In het logistieke pakket kan op basis van het inkoopordernummer en andere gegevens van de inkoopfactuur worden gecontroleerd of de bedragen van de inkoopfactuur overeenkomen met de bedragen van de order. Als deze bedragen overeenkomen (succesvolle match), komen de kosten regels over naar Blue10. Blue10 kan dan de inkoopfactuur met de kosten regels boeken in het (financiële) boekhoudsysteem.
 • Inkoopfactuur zonder match met inkooporder makkelijk opsturen naar verantwoordelijke inkoper
  Het is niet meer nodig om het e-mailadres van de inkoper handmatig op te zoeken in het logistieke pakket als de inkoopfactuur niet matcht met de inkooporder. Blue10 kan nu het e-mailadres van de inkoper synchroniseren vanuit het logistieke pakket. Hierdoor kan je op de Documentdetailpagina de inkoopfactuur, bij een niet match, direct opsturen naar de verantwoordelijke inkoper.

Unit4 Web API

 • Nieuwe werkwijze van fiatteren in Unit4
  In de nieuwe koppeling Unit4 Web API heeft Unit4 een nieuwe werkwijze van fiatteren beschikbaar gemaakt. Met deze nieuwe werkwijze werkt de (de)blokkering via een betalingsconditie. Hierdoor is ook mogelijk om facturen, in een gesloten periode, betaalbaar te stellen.

Opgeloste bugs

 • Mogelijk om bijlagen met een apostrof in de titel te verwijderen
  Voorheen was het niet mogelijk om een bijlage met een apostrof in de titel te verwijderen. Dat is nu wel mogelijk.
 • Filtering in het inkooporderdialoogvenster wordt nu wel toegepast
  De filters ‘Toon alleen orderregels met ontvangsten’ en ‘Toon alleen niet gefactureerde orderregels’ werden wel automatisch in het inkooporderdialoogvenster aangevinkt, maar niet toegepast op de lijst. Bij het openen van het inkoopdialoogvenster wordt vanaf heden de filters op de orderregels aangevinkt en toegepast.

Visma.net

 • Inkoopfactuur met betalingsconditie wordt op de juiste manier verwerkt
  Bij het uitvoeren van de actie ‘Deblokkeren voor betaling’ werd een inkoopfactuur met de betalingsconditie automatische incasso ongedaan gemaakt. Blue10 voert deze actie nu wel goed uit waardoor een inkoopfactuur met de betalingsconditie automatisch incasso zonder problemen wordt verwerkt.

Netsuite

 • In Blue10 een leverancier aanmaken zonder ingeven van standaard grootboek
  Het is niet meer verplicht om een standaard grootboek in vullen bij het aanmaken van een nieuwe leverancier in Blue10.

Handmatige koppeling

 • Het is nu mogelijk om vooraf een boekstuknummer in te vullen
  Wanneer de actie ‘Factuur boeken’ of ‘Boeken en  blokkeren’ werd uitgevoerd bij een factuur met de status ‘Behandeling’ werd het Blue10 nummer gereset waardoor het eerder handmatige ingevulde boekstuknummer verdween. Vanaf heden onthoudt Blue10 het ingevulde boekstuknummer en wordt deze niet meer gewijzigd.

Twinfield

 • Blue10 toont op geboekte factuurregels of het gaat om een positief of negatief bedrag
  Het verschil tussen een negatief of positief bedrag was eerder niet in één oogopslag te zien binnen Blue10. Dit is aangepast, waardoor de plus- en/of minbedragen direct zichtbaar zijn op de geboekte factuurregels.

Augustus 2021

Geen update beschikbaar.

Juli 2021

Nieuwe functionaliteiten

Unit4

 • Nieuwe koppelmethodiek Unit4 Web API
  Unit4, inmiddels in de markt onder de namen “Boekhoudgemak” en “Accountancygemak” gaat de huidige koppelmethodieken (Unit4 Business Connector en de Unit4 Native API) uit faseren en biedt een nieuwe koppelmethodiek aan die voor zowel lokale als online installaties geschikt is: de Unit4 Web API. Unit4 klanten worden gefaseerd overgezet naar de Web API koppeling. Binnen Blue10 krijg je een notificatie te zien op het moment dat we jouw koppeling ook willen vervangen naar de Web API koppeling.

Opgeloste bugs

  • Optimalisatie in nachtelijke synchronisatie Exact Online – Blue10
   We hebben per direct de nachtelijke synchronisatie van stamgegevens en boekingen vanuit Exact Online naar Blue10 geoptimaliseerd. In omgevingen die ingesteld staan als Scannen – Boeken – Archiveren, en waarbij dus geen gebruik gemaakt wordt van de goedkeurflow van Blue10, wordt de betaaldatum van een boeking niet meer gesynchroniseerd vanuit Exact Online naar Blue10. Lees hier meer over deze wijziging.
  • Verwijderen van documenten op Documentdetailpagina door gebruikers met de taal ‘Duits’
   Voor gebruikers die hun persoonlijke taalinstelling op ‘Duits’ hebben staan, was het niet mogelijk om op de Documentdetailpagina een factuur te verwijderen. Dit is opgelost waardoor iedere gebruiker, met de juiste rechten, een factuur kan verwijderen in de workflow.

Juni 2021

Geen update beschikbaar.

Mei 2021

Nieuwe functionaliteiten

 • Verbeteringen doorgevoerd in transactionele e-mails vanuit Blue10
  Blue10 verstuurt verschillende transactionele e-mails naar gebruikers. Denk hierbij aan de notificatiemail dat er documenten klaarstaan om te behandelen of de e-mail die je ontvangt om je wachtwoord te vernieuwen / herstellen, op het moment dat je op wachtwoord vergeten hebt geklikt op de loginsite van Blue10. We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd in de inhoud en opmaak van deze e-mails. Meer weten? Lees hier verder.
 • Kleine wijziging op loginpagina (login.blue10.com)
  Gebruikers die toegang hebben tot meerdere Blue10 omgevingen, krijgen na het inloggen via login.blue10.com een scherm om te kiezen uit de verschillende Blue10 omgevingen waar zij toegang toe hebben. Onder het kopje ‘Kies een klant’ is nu een zoekveld toegevoegd om te zoeken naar een specifieke Blue10 omgeving.

 • Sessietijd verlengt van 15 naar 30 minuten
  Vanuit veiligheidsoverwegingen is begin 2021 de sessietijd binnen Blue10 beperkt tot 15 minuten. Indien een gebruiker 15 minuten niet actief was in Blue10, werd zijn sessie verbroken en moest opnieuw ingelogd worden in Blue10. In de praktijk liepen klanten tegen praktische issues aan, waarmee we de sessietijd recent verhoogd hebben van 15 naar 30 minuten per actieve sessie. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het mogelijk dat Blue10 in de toekomst kortere, actieve sessietijden gaat hanteren in haar software. Indien we in de toekomst wijzigingen doorvoeren in de sessietijd, zullen we je proactief informeren.

 AFAS

 • Verbijzonderingsas 4 en 5 toegevoegd
  De eerste drie verbijzonderingsassen werden al overgehaald en daar hebben we nog 2 aan toegevoegd. Een verbijzondering geef je mee bij het valideren van de boekingsregels. Via Beheer > Bedrijven > Eigenschappen is het mogelijk om hier gebruik van te maken door de instelling Valideer verbijzonderingsas op Ja te zetten.
 • Blue10 koppelen aan diverse endpoints
  Naast de standaard koppeling tussen Blue10 en de productie omgeving in AFAS, is het nu ook mogelijk om met meerdere endpoints (test- en acceptatie) een koppeling te maken. In Blue10 kan je een koppeling met de verschillende endpoints maken via Beheer > Bedrijven. Hiermee is het nu mogelijk om Blue10 te koppelen aan de verschillende endpoints in de OTAP straat van de klant. Meer weten over het koppelen van Blue10 aan AFAS? Lees hier verder.
 • Transitorische boeking aanmaken
  Met een transitorische boeking worden kosten verdeeld over meerdere periodes waarop deze kosten betrekking hebben. Meer weten? Lees hier verder.

Visma.net

 • Betaaldatum synchroniseren vanuit Visma.net
  Blue10 synchroniseert nu ook de betaaldatum uit Visma.net. Hiermee wordt na het betalen van een factuur de betaaldatum overgehaald. Deze datum zie je op de document detailpagina linksboven bij alle kopgegevens van de factuur.

 Exact Online

 • Gebruik van wisselkoersen uit andere administraties
  Voorheen kon je bij het boeken van een factuur in een vreemde valuta alleen gebruik maken van de wisselkoersen die waren aangemaakt in de betreffende administraties. In iedere administratie moesten de wisselkoersen up to date zijn. Exact heeft het nu mogelijk gemaakt om ook gebruik te maken van wisselkoersen uit andere administraties. Hierdoor hoef je niet in iedere administratie in Exact Online de wisselkoersen bij te houden.
 • Automatisch koppelen van artikel aan leverancier
  Voorheen was het niet mogelijk om een factuur te boeken op een artikel wanneer in Exact Online het artikel nog niet gekoppeld was aan de betreffende leverancier waar de factuur op geboekt moest worden. In Blue10 werd de factuur voorheen ongedaan gemaakt, omdat de gebruiker eerst in Exact Online het artikel handmatig aan de betreffende leverancier moest koppelen.
  We hebben hier een oplossing voor gevonden. Indien Blue10 nu een artikel heeft wat nog niet gekoppeld is aan de leverancier van de factuur, dan koppelt Blue10 in Exact Online eerst automatisch het artikel aan de leverancier. Vervolgens wordt de factuur geboekt. Het is dus niet meer nodig om dit handmatig te doen in Exact Online.

Opgeloste bugs

 • Uitvoeren van routes op basis van kenmerken debet en credit
  Het was al mogelijk om een route op basis van de kenmerken debet of credit in te stellen, maar alleen deed Blue10 niks met dit kenmerk tijdens het uitvoeren van een route. Dit is opgelost waardoor Blue10 nu wel rekening houdt met deze kenmerken bij het uitvoeren van een route.
 • Spam mail in Blue10
  Blue10 controleert de spamscore van iedere ontvangen e-mail met documenten. Wanneer de spamscore hoog is, komt de e-mail niet direct in Blue10 en worden deze extra gecontroleerd of het daadwerkelijk om een spam e-mail gaat. Afgelopen 3 weken zijn deze e-mails blijven hangen en daardoor niet gecontroleerd. We hebben de e-mails nu wel gecontroleerd waardoor de documenten nu alsnog beschikbaar zijn.
 • Ontvangst van notificatie e-mails
  Tussen 19 mei en 26 mei hebben sommige gebruikers op bepaalde momenten geen notificatiemails ontvangen waarin zij erop attent werden gemaakt dat er documenten klaarstaan om te behandelen. Het proces om deze e-mails te versturen kon onder hoge load niet alle e-mails versturen. Vanuit de logging zagen wij berichten die ertoe hebben geleid dat wij een aanpassing hebben gedaan in dit proces. Sinds 27 mei jl verstuurt Blue10 weer alle notificatie e-mails volgens de ingestelde notificatiefrequentie aan haar gebruikers.

April 2021

Nieuwe functionaliteiten

 Visma.net

 • Goedkeurlimiet houdt rekening met vreemde valuta
  Blue10 synchroniseert nu ook de wisselkoersen uit Visma.net. Hierdoor houdt Blue10 bij een ingesteld goedkeurlimiet rekening met de vreemde valuta en de daarbij horende vreemde valuta in Visma.net. Wanneer bijvoorbeeld is ingesteld dat een gebruiker facturen mag goedkeuren tot € 1.000, rekent Blue10 deze € 1.000 om naar de vreemde valuta bij die factuur van toepassing is.

 Business Central

 • Factuurregistratie is beschikbaar
  Voorheen werd een factuur alleen als kop geregistreerd in Business Central waarmee niet de (btw) verplichting wordt vastgelegd. Voor het terugvorderen van de btw moet een factuur geboekt zijn als geboekte inkoopfactuur.
  Met factuurregistratie wordt, naast het registeren van de kop van de factuur, ook een btw boeking gemaakt op btw groep niveau. Blue10 past niet de leverancierspost aan. Dat wordt pas gedaan tijdens het daadwerkelijk coderen en boeken van de factuur.

Opgeloste bugs

 • Uitvoeren van actie ‘Beantwoorden’ naar andere gebruiker was tijdelijk niet mogelijk
  Bij facturen die tussen 2 en 14 april naar jou opgestuurd zijn, zag je bij de actie ‘Beantwoorden’ niet de vorige gebruiker staan, maar je eigen gebruikersnaam. Dit kon je ook niet wijzigen. Bij facturen die je na 14 april hebt ontvangen, is dit opgelost.
  Workaround: Facturen waarbij je de actie ‘Beantwoorden’ kiest en alleen jezelf als gebruiker ziet, kan je op de volgende manier verwerken: Kies de actie ‘Opsturen’ en kies de gebruiker naar wie je de factuur wilt opsturen. Op deze manier komt de factuur toch terug bij de gebruiker die de factuur naar jou heeft opgestuurd.
 • Blue10 kon e-mails met meer dan 50 bijlagen niet verwerken
  Wanneer je een e-mail verstuurde naar, of van een leverancier ontving, met meer dan 50 bijlagen, kon Blue10 deze e-mail niet verwerken. De afzender ontving een lege e-mail, zonder onderwerp, waaruit niet duidelijk bleek wat het probleem was en hoe de afzender de documenten wel in Blue10 kon verwerken. We hebben twee dingen gedaan:
  1. We hebben het aantal bijlagen wat Blue10 uit één e-mail kan ophalen, verhoogd van 50 naar 150 documenten.
  2. Indien een afzender een e-mail met meer dan 150 bijlagen naar Blue10 stuurt, ontvangt de afzender nu wel een foutmelding in een e-mail.

Exact Globe

 • Type document bij boeking in Exact Globe
  Bij de boeking van een credit factuur werd niet het juiste type document meegegeven bij de boeking in Exact Globe. Blue10 geeft nu bij iedere boeking het juiste type document mee. Bij de boeking staat dus vermeld of het om een inkoop, verkoop, inkoopcredit of verkoopcredit gaat.

Maart 2021

Nieuwe functionaliteiten

 Unit4 Multivers (Web API)

 • Permanence boeking aanmaken
  Met een permanence boeking worden kosten verdeeld over meerdere periodes waarop deze kosten betrekking hebben. Meer weten? Lees hier verder.

Februari 2021

Nieuwe functionaliteiten

 • Vernieuwde interface van Blue10 beschikbaar
  In eerste instantie wordt de vernieuwde interface beschikbaar gesteld aan gebruikers met de rollen “Controleren” en “Goedkeuren voor betaling”. Binnen een paar maanden is de vernieuwde interface voor gebruikers met de rol ‘’Boeken’’. Benieuwd naar de vernieuwde interface? Lees hier verder.

 Exact Online

 • Activeren van instellingen (zoals codeer op..) per bedrijf
  Om Blue10 te kunnen gebruiken en boekingen te maken moeten gegevens uitgewisseld worden tussen Blue10 en Exact Online administratie. Via de knop Maak verbinding met Exact Online wordt Blue10 gekoppeld aan de Exact Online. Blue10 haalt ook de instellingen, zoals het gebruik van coderen op bijvoorbeeld kostenplaatsen en aantallen, op en activeert deze in de Blue10 omgeving.

Januari 2021

Nieuwe functionaliteiten

Exact Online, Exact Globe, Netsuite, AFAS

 • Automatisch ophalen van ontvangstregels bij herkent inkoopordernummer
  We hebben een nieuwe functionaliteit toegevoegd bij het verwerken van inkooporders. Wanneer het inkoopordernummer van de factuur is herkend, haalt Blue10 de ontvangstregels, die nog niet gefactureerd zijn, van de inkooporder op. Het is mogelijk om de ontvangstregels te wijzigen in het inkooporderdialoogvenster door te klikken op Zoek bij het veld Inkoopordernummer.

AFAS

 • Inkoopfacturen met gekoppelde inkooporder waar een tolerantieverschil van toepassing is kunnen nu ook automatisch worden goedgekeurd in Blue10
  In AFAS konden boekingen geconfronteerd worden met een klein verschil tussen de boekingsregels en de orderregels, in Blue10 kan dat nu ook. De instellingen voor het tolerantieverschil (percentage en maximaal bedrag) vind je terug in AFAS.
 • Het kenmerk automatisch betalen meegeven bij aanmaken leverancier via Blue10
  Het is niet meer nodig om handmatig de leverancierskaart aan te passen in AFAS om het kenmerk in te stellen. Dit kenmerk werkt op leveranciersniveau en kan niet per factuur worden aangepast in Blue10.
Release notes 2020