Skip to main content
Valideren

Automatisch boeken

Let op: Deze bèta functionaliteit geldt alleen voor gebruikers die werken met MS Navision, Business Central, Finance & Operations, Navision AX 2009 en FinMaster.

Vandaag de dag ben je als gebruiker nog gewend om ieder document, per stuk, handmatig te valideren. Zoals je wellicht weet, maken we binnen Blue10 gebruik van zelflerende documentherkenning, waardoor de herkenning van documenten steeds beter wordt. Wellicht merk jij ook dat je facturen van sommige leveranciers eigenlijk altijd direct door kan zetten, omdat alle gegevens correct herkend zijn. Dit kunnen we bevestigen met behulp van data die we beschikbaar hebben in relatie tot de herkenning van facturen in Blue10. Deze data hebben we gebruikt bij ontwikkeling van de Fast Verify, een bèta functionaliteit in Blue10. In de Fast Verify tonen we gebruikers op basis van deze data een overzicht van documenten die in één keer gevalideerd kunnen worden, zonder individueel te beoordelen.

Hoe werkt de Fast Verify?

De facturen gaan net zoals de andere documenten door de tekstherkenning. Aan de hand van de herkende waarden, doet Blue10 een voorstel voor welke waarden gevuld moeten worden op de factuur. Blue10 vergelijkt het voorstel van de waarden met de laatste tien facturen van de betreffende leverancier. Blue10 kijkt hierbij naar:

  • Zijn er waarden aangepast bij het valideren van deze laatste tien facturen?
  • Komt het factuurnummer overeen met die op de laatste tien facturen?
  • Wijkt het bedrag niet teveel af van de laatste tien facturen?

Blue10 geeft iedere factuur een score en op basis daarvan wordt de factuur in de Fast Verify getoond:

Indien er velden niet herkend zijn door Blue10 en er dus geen voorstel is voor welke waarden gevuld moeten worden op de factuur, dan komt deze factuur niet naar voren in de Fast Verify. Het is namelijk niet mogelijk om een factuur door te zetten zonder ingevulde waarden. Alle andere facturen komen wel naar voren in de Fast Verify.

Naast de facturen die een waarde missen en dus via het valideerscherm verwerkt moeten worden, kunnen alle andere facturen ook op iedere moment in het valideerscherm verwerkt worden.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met onze Customer support. Wij helpen je graag!