Skip to main content

FAQ
Een overzicht met veelgestelde vragen 

Waarom is een document na het importeren niet zichtbaar in Blue10?

Door verschillende redenen kan een document niet direct zichtbaar zijn: 

 • Een document krijgt onder het kopje Importeren de foutmelding Fouten in ontvangen e-mails. Meer weten? Lees hier verder. 
 • Na het importeren van een document gaat standaard het document direct door naar het valideerscherm, tenzij het een e-mail is die meerdere Pdf-bestanden bevat. Via Beheer > Instellingen zijn er diverse instellingen die betrekking hebben op de documenten die in de document splitter terecht komen. Meer weten? Lees hier verder 

Waarom wordt een document geblokkeerd in het splits- of valideerscherm?

Wanneer een gebruiker bezig is met het verwerken van een document in het splits- of valideerscherm wordt het document geblokkeerd voor andere gebruikers. Dit zorgt ervoor dat gebruikers niet tegelijk in hetzelfde document werken. De andere gebruikers kunnen aan de slag met de overige documenten in het splits- of valideerscherm. 

Hoe kan ik een elektronische inkoopfactuur (pdf met een XML-bestand) in Blue10 verwerken?

Na het importeren van een elektronische inkoopfactuur komt deze direct onder Boeken beschikbaar. Een elektronische inkoopfactuur slaat het valideren over, omdat Blue10 de gegevens van de inkoopfactuur uit het XML-bestand haalt. 
Volg de volgende stappen om een elektronische inkoopfactuur te boeken: 

 1. Klik op Boeken en dan op de regel van de inkoopfactuur om de Documentenoverzicht: Inkoop te openen. 
 2. Klik op de regel om de betreffende inkoopfactuur te openen. Onder het kopje Codeerregels bovenin staat de codering van de inkoopfactuur. 
 3. Klik op Wijzigen om de boekingsregels toe te voegen. 
 4. Voer na het toevoegen van de boekingsregels de actie Boeken en blokkeren / Factuur boeken naar Inkoopadministratie in Blue10 uit om de inkoopfactuur te boeken. 

Tip: Wil je een elektronische inkoopfactuur automatisch boeken? Maak dan gebruik van een boekingstemplate waarbij de codering direct 100% sluitend is. Op deze manier wordt de inkoopfactuur automatisch in het boekhoudsysteem geboekt. 

Tip: Is het gewenst om een elektronische inkoopfactuur toch in het valideerscherm te verwerken? Dat kan met de instelling Verwerk elektronische facturen via het valideerscherm. Een gebruiker met beheerdersrechten kan deze instelling via Beheer > Instellingen activeren. 

Waarom is een inkoopfactuur ongedaan gemaakt na het boeken of deblokkeren van de inkoopfactuur?

Wanneer het niet lukt om een inkoopfactuur te boeken in het boekhoudsysteem, wordt de inkoopfactuur ongedaan gemaakt in Blue10. Open de inkoopfactuur in Blue10. Onder het kopje Ongedaan gemaakt staat een oplossing om de foutmelding te verhelpen. Door op Meer informatie te klikken, opent een uitgebreid stappenplan om de foutmelding te verhelpen. 

Staat er geen oplossing? Neem dan contact op met ons supportteam. 

Ik mis stamgegevens en/of leveranciers in Blue10. Hoe kan ik de stamgegevens en/of leveranciers overhalen/updaten?

Blue10 synchroniseert iedere nacht automatisch alle gegevens (leveranciers, grootboekrekeningen, inkooporders, kostenplaatsen, projecten, etc.) uit het boekhoudsysteem. 
Direct gegevens nodig? Het is ook mogelijk om handmatig de zojuist aangemaakte gegevens uit het boekhoudsysteem te synchroniseren in Blue10.  

 • In het valideerscherm (Valideren) staan naast het veld Administratie twee pijltjes. Klik hierop om de stamgegevens en leveranciers te synchroniseren. 
 • In het valideerscherm (Valideren) is het naast het veld Inkoopordernummer(s) mogelijk om met de twee pijltjes de inkooporders uit het boekhoudsysteem te synchroniseren. 
 • Via Beheer > Bedrijven is het mogelijk om per bedrijf de stamgegevens en leveranciers te synchroniseren. Dit kan door een bedrijf te openen en te klikken op Stamgegevens synchroniseren of Leveranciers synchroniseren. 

Ik heb de Blue10 factuur niet ontvangen. Waar kan ik deze vinden?

Een gebruiker met beheerdersrechten kan de factuur in Blue10 downloaden. Volg de volgende stappen: 

 1. Klik aan de rechterkant van je scherm bovenin op de omgevingsnaam en eigen naam. Klik vervolgens op Abonnementsoverzicht. 
 2. Boven de Blue10 facturen staat een knop Facturen downloaden. Klik op deze knop. 
 3. Er opent een scherm met alle beschikbare facturen. Klik op de regel om de Blue10 factuur te downloaden. Door deze op te slaan en vervolgens te importeren in Blue10, is het mogelijk om de Blue10 factuur te verwerken. 

We sturen de factuur naar het bij ons bekende e-mailadres. Is dit e-mailadres veranderd? Stuur dan een e-mail met het nieuwe e-mailadres naar support@blue10.com zodat we de factuur naar het juiste e-mailadres sturen. 

Tip: In het ideale scenario versturen alle leveranciers (waaronder Blue10) hun documenten naar het Blue10 e-mailadres zodat deze direct beschikbaar is om te verwerken in Blue10. Lees hier meer over het aanmaken van een Blue10 e-mailadres.

Waar kan ik het abonnement aanpassen en/of klantgegevens aanpassen op de Blue10 factuur?

Aanpassen van het Blue10 abonnement:
Een gebruiker met beheerdersrechten kan in Blue10 het abonnement aanpassen.
Volg de volgende stappen: 

 1. Klik aan de rechterkant van je scherm bovenin op de omgevingsnaam en  gebruikersnaam.  
 2. Klik vervolgens op Abonnementsoverzicht. Klik op Abonnement aanpassen voor het wijzigen van het abonnement. 

Wil je inzicht in het verbruik van het abonnement? Een gebruiker met beheerdersrechten kan het abonnementsoverzicht raadplegen in Blue10 voor een overzicht van het aantal verwerkte documenten. Meer weten? Lees hier verder. 

Let op: Een wijziging kan alléén ingaan per de eerste van de komende maand. Iedere maand is het mogelijk om het abonnement te verhogen of te verlagen. Hierbij geldt dat het abonnement per maand met maximaal één trede mag worden verlaagd. Het verhogen van het abonnement kan met meerdere treden. Een wijziging kan alleen ingaan per de eerste van de komende maand.

Aanpassen van klantgegevens op Blue10 factuur:
In Blue10 is via het Abonnementsoverzicht > Klantgegevens aanpassen. Klantgegevens zijn de gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn voor de maandelijkse Blue10 factuur. Denk hierbij aan gegevens zoals het e-mailadres, adres gegevens of IBAN nummer. Geef op deze manier een wijziging door aan Blue10 of stuur een e-mail naar support@blue10.com met de gewenste wijzigingen. 

Met welke boekhoudsystemen koppelt Blue10 en hoe kan ik een koppeling maken met een ander boekhoudsysteem?

 • Blue10 koppelt met diverse boekhoudsystemen. Klik hier voor een overzicht van de koppelingen.  
 • Wil je in Blue10 een administratie koppelen aan een boekhoudsysteem? Kies in deze suppportblog het gewenste boekhoudsysteem en volg de stappen om een koppeling te maken. 
 • Staat jouw boekhoudsysteem hier niet tussen? Neem dan contact op met support voor ondersteuning. 

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen?

Neem contact op