Een overzicht met veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht met veelgestelde vragen aan Blue10 en de daarbij horende antwoorden. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Importeren

Hoe kan ik mijn factuur aanbieden in Blue10?

Er zijn drie manieren waarop je facturen kan importeren in Blue10, namelijk:

 • Mailen van facturen naar je Blue10-mailadres.
 • Handmatig uploaden via het startscherm onder Importeren, via Scannen > Factuur toevoegen of via een scanner de facturen naar je Blue10-mailadres sturen.
 • Een foto maken van de factuur met de Blue10 App.

Het is mogelijk om een factuur in PDF of XML-formaat te importeren in Blue10. In geval van een factuur in XML-formaat moet je ook altijd een PDF in de mail meesturen.

Wat doe ik met een fout in mijn batchoverzicht?

In het batchoverzicht (Scannen > Batchoverzicht) vind je een batch die een fout geeft. Bij de Foutcode en het Foutbericht zie je wat er mis is gegaan en hoe je de fout eventueel kan oplossen. Het is mogelijk om de originele PDF te openen om te kijken welke facturen het zijn.

Er zijn verschillende typen foutmelding: ongeldige PDF (No documents found, PDF password protected, PDF unreadable), foutief ingescand (multiple company barcodes, multiple barcodes in a row) en fout in tekstherkenning. Deze laatste is vaak te verhelpen door op opnieuw herkenning te klikken.

Wat moet ik doen als ik de foutmelding ‘Geen pdf gevonden’ krijg?

Klik op het dashboard op Importeren en dan op de regel van de foutmelding. Hiermee open je het E-mailfacturen overzicht. In dit overzicht staat onder de kolom Fout de foutmelding ‘Geen pdf gevonden’. Door te klikken op de regel open je de details van de foutmelding.

Via Open originele e-mail kan je de inhoud van de foutief verzonden e-mail bekijken. De afzender van deze e-mail heeft een bericht gehad waarin staat dat de e-mail foutief is ontvangen. Eventueel kan je reageren op de reeds geopende originele e-mail.

Is de e-mail gecontroleerd? Zet dan een vinkje bij het veld Gecontroleerd. Hiermee geef je aan dat de fout is gecontroleerd waardoor de foutmelding verdwijnt. Klik vervolgens op Opslaan.

Splitsen

Wat is de document splitter?

Met de document splitter is het eenvoudig om gescande of per e-mail ontvangen facturen binnen Blue10 uit elkaar te halen of juist samen te voegen. Deze stap vindt plaats tussen het importeren en het valideren van de facturen en andere boekingsdocumenten. In onze supportblog lees je hoe de document splitter werkt.

Gaan alle verstuurde facturen door de document splitter?

Standaard gaan alle facturen direct door naar het valideerscherm, tenzij het een e-mail is die meerdere PDF-bestanden bevat. Daarnaast kun je ervoor kiezen om nog meer documenten via de splitter te laten verlopen:

 • Uploads van PDF-bestanden met daarin meerdere pagina’s (PDF bestanden van één pagina gaan direct naar het valideerscherm);
 • E-mails met één PDF van meerdere pagina’s: hierbij kan je ervoor kiezen om alle e-mails met een PDF van meerdere pagina’s te splitsen of alleen die van bepaalde afzenders, bijvoorbeeld de scanner;
 • E-mails met één PDF van één pagina. Deze kan je dan bijvoorbeeld eerst indelen op een bedrijf of type document (zoals pakbon of een verkoopfactuur) voordat je deze valideert. Let op: het wijzigen van het type document kan alleen in de splitter, tijdens het valideren is het niet mogelijk.

Wil je bovenstaande instellingen aanpassen, stuur dan een e-mail naar support@blue10.com en stellen wij dit voor je in.

Hoe kan ik facturen splitsen of samenvoegen via de document splitter?

Wanneer er meerdere PDF’s via een e-mail of een scan binnenkomen, dan ziet de document splitter dit in eerste instantie als één document. Je ziet dit aan de doorlopende groene balk bovenaan. Zodra je op Splits alles klikt, koppelt Blue10 alle pagina’s los van elkaar. Door pagina’s naar elkaar toe te schuiven, koppel je ze weer aan elkaar. Wanneer een factuur bijlages heeft, kenmerk je deze door met je muis over de factuur te gaan waardoor een blauwe balk tevoorschijn komt. In die blauwe balk klik je op de paperclip. Zodra de batch is goed gesplitst, klik dan op Opslaan.

Valideren

Ik heb facturen gescand of doorgestuurd, maar zie ze niet in het valideerscherm terug. Wat moet ik doen?

Voor het valideren van facturen past Blue10 eerst tekstherkenning toe waardoor het even kan duren voordat de facturen zichtbaar zijn in het valideerscherm. In het dashboard onder Splitsen of via Scannen > Documenten controleer je of de facturen goed zijn binnengekomen in Blue10.

Ik zie maar 10 documenten met facturen. Wat moet ik doen?

Per gebruiker worden er standaard maximaal 10 documenten tegelijk ingeladen in het valideerscherm. Wanneer je document 1 verwerkt hebt, wordt nummer 11 ingeladen. De documenten die je in het valideerscherm ziet, zijn geblokkeerd voor andere gebruikers. In het batchoverzicht (Scannen > Batchoverzicht) zie je alle documenten in Blue10 en welke collega bepaalde documenten blokkeert.

Hoe herkent Blue10 een leverancier?

Bij het herkennen van een leverancier zoekt Blue10 eerst naar BTW- en IBAN-nummer op de factuur. Zorg dat je deze in het boekhoudsysteem zoveel mogelijk gevuld zijn per leverancier, want dit vergroot de tekstherkenning.

Kan ik een factuur twee keer in Blue10 verwerken?

Dit is niet mogelijk. Je krijgt van Blue10 altijd een melding als het factuurnummer al in de workflow voorkomt of wanneer de combinatie factuurnummer en leverancier in de administratie al bestaat. Op basis van deze combinatie doen wij een check op dubbele facturen. Eenzelfde factuur kun je dus nooit twee keer boeken. De controle vindt plaats in het valideerscherm wanneer er reeds al een andere factuur met dezelfde gegevens staat in het facturenoverzicht. Op dat moment wordt er een rood kader geplaatst rond het veld Factuurnummer en kan je op het icoon ernaast klikken om direct naar diezelfde factuur in het factuuroverzicht te gaan.

Het kan ook voorkomen dat je twee dezelfde facturen in dezelfde batch verwerkt of direct na elkaar valideert, op dat moment komt er één van de twee facturen in het Facturenoverzicht onder Fout te staan, de ander wordt dan wel geboekt.

Het balkje bij het document in het valideerscherm blijft oranje. Wat moet ik doen?

Een oranje vinkje betekent dat de codeerregels nog niet valide zijn. Controleer in de codeerregels de velden die rood omrand zijn. In deze velden staat bijvoorbeeld nog niks gevuld of is onjuist ingevuld. Boven de velden Bedrag en BTW bed. is terug te vinden welk bedrag je nog moet coderen. Let op dat creditregels op een creditnota zonder minteken (-) gevuld moeten worden. Wanneer alle bedragen goed zijn ingevuld, krijg je een vinkje groen en zijn de codeerregels sluitend.

Hoe verwerk ik een betalingskorting?

Om een betalingskorting gemakkelijk te verrekenen met het nettobedrag heeft Blue10 twee extra velden in het valideerscherm. In het eerste veld kan je de korting invullen en in het tweede veld het percentage. Hierna verrekend Blue10 direct de korting en haalt deze van het netto- en totaalbedrag af. In de codeerregels boek je de korting op een extra regel. Een korting boek je weg door het vullen van een negatief bedrag en 0% BTW op de extra regel. Indien gewenst kan dit ook op één regel, al klopt het BTW percentage dan niet meer precies met de BTW. Let op; deze kortingsvelden houden geen rekening met de termijn waarin de korting geldig is.

Wil je de kortingsvelden ook aanzetten in het valideerscherm, stuur dan een e-mail naar support@blue10.com.

Hoe voer ik een creditnota in?

In het valideerscherm controleer je de herkende gegevens van een factuur. Wanneer Blue10 een creditfactuur als debet herkend kan je dit handmatig aanpassen. Let er op dat wanneer de factuur als creditfactuur is herkend dat er geen minteken voor het bedrag hoeft te staan. Met het kenmerk credit weet Blue10 dat het een creditfactuur betreft. In dit geval moeten ook de bedragen in de boekingsregels zonder minteken staan.

Boeken

Hoe kan ik zien of een factuur is geboekt?

Een factuur krijgt in Blue10 een tijdelijk boekstuknummer van 5 cijfers, ook wel het Blue10 nr.. Wanneer de factuur geboekt is, krijgt deze het eerstvolgende boekstuknummer terug uit het boekhoudsysteem. Dit boekstuknummer vind je terug in het Facturenoverzicht en wanneer je een factuur opent (linksboven onder het Blue10 nr.). Het boekhoudsysteem bepaald het boekstuknummer.

Waarom is een factuur ongedaan gemaakt na het boeken van de factuur?

Deze factuur is te herkennen aan de laatste actie Ongedaan gemaakt. In de historie zie je dat de actie daarvoor Boekenblokkeren of Boeken is geweest. Wanneer een boeking in het boekhoudsysteem niet gelukt is, wordt de factuur ongedaan gemaakt. De factuur kan bijvoorbeeld al voorkomen in het boekhoudsysteem of de periode reeds gesloten is in het boekhoudsysteem. In de kop van de factuur vind je de reden van de ongedaan gemaakte factuur. In de historie van de factuur vind je een uitgebreidere foutmelding. Na het verhelpen van de foutmelding boek je de factuur nogmaals door in het actieveld de actie Boeken en blokkeren naar Inkoopadministratie uit te voeren.

De boeking wordt ongedaan gemaakt en ik krijg de melding: ‘Unkown Error, please contact Blue10’. Wat moet ik doen?

In de historie vind je terug waarom een boeking ongedaan gemaakt is. Om de foutmelding op te lossen kijk je in de historie naar de actie die voor de actie Ongedaan gemaakt is uitgevoerd. Staat hier de actie Geboektblokkeren of Geboekt? Dan mag je in het actieveld nogmaals de actie Boeken en blokkeren of Factuur boeken naar Inkoopadministratie uitvoeren. Staat in de historie de actie Deblokkeren? Voer dan nogmaals de actie Betaalblokkering opheffen naar Inkoopadministratie uit. Komt de melding toch weer naar voren? Neem dan contact op met onze Customer support.

Wat doe ik met een factuur waarvan de boekingsperiode is afgesloten?

Zet in het boekhoudsysteem de periode tijdelijk open om de factuur alsnog te boeken in de betreffende periode óf je boekt de factuur in een andere periode. In dat geval open je de factuur in Blue10 en pas je deze aan via Factuur coderen. Voer in Blue10 na het aanpassen van de periode opnieuw de actie Boeken en blokkeren naar Inkoopadministratie uit.

Kan ik na het boeken de administratie bij de factuur nog wijzigen in Blue10?

Het is niet mogelijk om na het boeken de administratie van de factuur nog te wijzigen. Om de administratie te wijzigen dien je de factuur te verwijderen in Blue10 en het boekhoudsysteem. Vervolgens importeer je opnieuw de factuur waarna je in het valideerscherm de juiste administratie kan selecteren.

Let op: Controleer voordat je een factuur verwijdert of je deze factuur nog in de mailbox of op de computer staat. Factuur kwijt? In Blue10 kan je originele factuur openen en opslaan alvorens je de factuur verwijderd.

Let op: Voordat de factuur in het boekhoudsysteem staat is het nog mogelijk om de factuur aan te passen in Blue10 via Wijzigen > Aanpassen. Na het aanpassen van de administratie dien je ook de crediteur opnieuw in te geven. Het crediteurnummer kan namelijk verschillen per administratie. Klik daarna op Opslaan en kan je de factuur in de juiste administratie boeken.

Kan ik na het boeken de kop/boekingsregels nog wijzigen in Blue10?

Het is mogelijk om na het boeken wijzigingen aan te brengen, maar je moet wel op het volgende letten:

 • Boekingsregels: Eerst pas je de gegevens op de regels van een factuur aan in het boekhoudsysteem. Vervolgens open je in Blue10 de factuur en klik je op Geboekte factuurregels. In een apart pop-up scherm opent Blue10 de boekingsregels die je kan bewerken via de knop Bijwerken. Wanneer je op de pagina van de factuur klikt op F5 (verversen van de pagina) haalt Blue10 de gewijzigde gegevens op uit het boekhoudsysteem. Dit kan een minuutje duren.
 • Kop: Blue10 kan geen gewijzigde kopgegevens uit het boekhoudsysteem ophalen. Als er iets gewijzigd is in de kop van de factuur moet dit ook in Blue10 gewijzigd worden. Dit kan door het openen van een factuur waarna je klikt op Wijzigen in de kolom met de gegevens van de kop. Voer hier de wijzigen door en klik op Opslaan.

Goedkeuren

Ik kan een factuur niet goedkeuren. Wat moet ik doen?

In de historie van een factuur zie je welke acties zijn uitgevoerd. Afhankelijk van jullie werkwijze (eerst boeken, dan goedkeuren of eerst goedkeuren, dan boeken) moet de gebruiker met goedkeurrechten de factuur daadwerkelijk goedkeuren voor betaling. Door het uitvoeren van de actie Goedkeuring voor betaling geeft de gebruiker definitieve goedkeuring. Ga voor jezelf na welke rechten je hebt in Blue10.

Is er een actie overgeslagen? Stuur de factuur op via de actie Opsturen naar de betreffende persoon met het verzoek de overgeslagen actie alsnog uit te voeren of naar een gebruiker die de factuur wel mag goedkeuren.

Betalen

Waarom is een factuur ongedaan gemaakt tijdens het deblokkeren van de factuur?

Een ongedaan gemaakte factuur is te herkennen aan de actie Ongedaan gemaakt. In de historie staat voor de actie Ongedaan gemaakt de actie Deblokkeren. Deze laatstgenoemde actie kan Blue10 niet uitvoeren, omdat de boeking (of betaalblokkering) niet meer in het boekhoudsysteem bestaat. Dit kan door bijvoorbeeld handmatige aanpassingen in het boekhoudsysteem waardoor de gegevens van de kop niet overeenkomen met de herkende gegevens in Blue10. In het geval van wijzigen in de gegevens in het boekhoudsysteem moet je deze gegevens ook aanpassen in Blue10. Open hiervoor de factuur en klik op Wijzigen. Stuur na het aanpassen van de gegevens de factuur met de actie Betaalblokkering opheffen op naar de Inkoopadministratie.

Zoeken

Waar kan ik mijn gemailde/gescande facturen vinden?

Gemailde en gescande facturen vind je terug in de document splitter of in het valideerscherm. Onder Scannen > E-mailfacturen staat een overzicht van alle e-mails die in de Blue10-omgeving zijn binnengekomen. Dit zijn de inkomende e-mails, niet de geüploade documenten. Wanneer je rechtsboven het vinkje Te controleren uit vinkt, komen alle e-mails naar voren. Door op de regel te klikken en vervolgens op Open originele e-mail vind je de oorspronkelijke e-mail met PDF en/of XML terecht.

Abonnementsoverzicht

Waar vind ik een abonnementsoverzicht?

Als beheerder in Blue10 kan je het abonnementsoverzicht raadplegen voor een overzicht van het aantal verwerkte documenten. Wanneer je in Blue10 zit, klik je op de gebruikersnaam rechts bovenin en klik je vervolgens op Abonnementsoverzicht.

Hoe lees ik het abonnementsoverzicht?

In de blauwe kop staat de maand waar de factuur betrekking op heeft. Bij Restant maand staat het tegoed van documenten uit de vorige maand, ook wel de voorraad die je meeneemt uit de vorige periode. Bij Bundel staat het aantal facturen uit je bundel. Daaronder staat bij Verwerkt het aantal documenten wat is verwerkt in de afgelopen maand. Wanneer er meer documenten dan het aantal van de bundel zijn verwerkt, zie je het kopje Buiten bundel. Daarachter staat het aantal documenten wat buiten bundel is verwerkt. Heb je minder documenten verwerkt dan in je bundel? Dan staat bij Over naar maand de opgebouwde voorraad documenten die onbeperkt meegaan naar de volgende maand(en).

Let op dat het abonnementsoverzicht nog niet werkt wanneer de facturatie via je partner verloopt.

Hoe kan ik mijn abonnement wijzigen?

Iedere maand is het mogelijk om het abonnement te verhogen of te verlagen. Volg hiervoor de volgende stappen in Blue10 (alleen mogelijk voor gebruikers met beheerdersrechten):

 1. Klik rechtsboven in op je gebruikersnaam en vervolgens op Abonnementsoverzicht.
 2. Klik op Abonnement aanpassen.
 3. Onder het kopje Huidige abonnement staat het abonnement wat nu actief is. Onder het kopje Gewenst abonnement is het mogelijk om een nieuw abonnement in te stellen. Dit kan door te klikken op het gewenste abonnement.
 4. Klik op Opslaan. De wijziging wordt automatisch geactiveerd vanaf de eerst volgende kalendermaand.

Beheer

Ik heb geen e-mail gekregen om in te loggen in Blue10. Wat moet ik doen?

Wanneer een nieuwe gebruiker aangemaakt wordt, krijgt deze direct een e-mail om zelf een persoonlijk wachtwoord in te stellen. Als deze e-mail niet aankomt kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Klopt het e-mailadres? Controleer het e-mailadres dat is ingevuld bij die gebruiker (Beheer > Gebruikers) en pas het zo nodig aan. Hierna wordt geen nieuwe e-mail verzonden, maar kan op blue10.com op Wachtwoord vergeten geklikt worden. Hier vul je het e-mailadres in, waarna een nieuwe e-mail verstuurd zal worden.
 • De instellingen van het spamfilter. Soms staat de beveiliging zo ingesteld dat er geen e-mails ontvangen kunnen worden van een onbekende afzender. Voeg dan noreply@inkoopfacturen.nl toe aan de lijst met veilige afzenders.
 • Mocht het nog niet werken, stuur dan een e-mail naar support@blue10.com. Wij proberen dan te achterhalen waarom de e-mail niet aankomt bij de gebruiker en zorgen dat deze gebruiker alsnog een e-mail ontvangt.

Ik ben mijn inloggegevens vergeten. Wat moet ik doen?

Wanneer je je inloggegevens vergeten bent of de link voor jou als nieuwe gebruiker is verlopen (deze link is twee uur geldig), ga dan naar login.blue10.com. Klik op Wachtwoord vergeten. Je komt nu in een nieuw scherm waar je je e-mailadres in kan vullen. Vervolgens klik je op Versturen en wordt de nieuwe e-mail met link verstuurd.

Kan ik een gebruiker zomaar verwijderen?

Wij adviseren om een gebruiker nooit te verwijderen (tenzij deze foutief is aangemaakt of uit dienst treedt). Dit omdat het verwijderen onomkeerbaar is. Zet de gebruiker op inactief en niet-selecteerbaar, zodat deze nog terug te vinden is, maar de gebruiker niet meer kan werken met Blue10.

Een beheerder of administrator kan via Beheer > Gebruikers de gebruiker aanklikken en bij Geavanceerd het vinkje uitzetten bij Actief en/of Selecteerbaar.

Hoe kan ik een vervanger aanmaken?

Wanneer een gebruiker ziek is of op vakantie gaat, is het handig om een vervanger aan te stellen die het werk over kan nemen. Maak hiervoor de vervangende gebruiker Onderdeel van de medewerker die ziek is of op vakantie is. Dit is een stuk makkelijker dan alle auto- en suggestieroutes aan te passen. Let er wel op dat de eigen rechten van de gebruiker hierbij leidend blijven. Bijvoorbeeld wanneer degene waar ik onderdeel van ben goedkeurrechten heeft, maar ik als gebruiker niet, dan kan ik de facturen niet goedkeuren.

Een beheerder of administrator kan via Beheer > Gebruikers de gebruiker aanklikken die het werk gaat vervangen. Kies Geavanceerd > Is onderdeel van en kies uit het menu de gebruiker van wie het werk (tijdelijk) overgenomen moet worden.

Hoe kan ik een nieuwe leverancier toevoegen?

Afhankelijk van het boekhoudsysteem kan je op twee manieren een nieuwe leverancier toevoegen: via het boekhoudsysteem of via Blue10. In ieder boekhoudsysteem kan je een leverancier toevoegen. Tijdens de nachtelijke synchronisatie haalt Blue10 deze nieuwe gegevens dan op. Wil je de leverancier eerder kiesbaar hebben? Dit kan op twee manieren:

 1. Synchroniseer de nieuwe leverancier door in het valideerscherm door op de twee pijltjes naast het veld Bedrijfscode te klikken. Als deze pijltjes weer donkerblauw zijn, is de synchronisatie van de leverancier voltooid.
 2. Via Beheer > Bedrijven > kies bedrijf > Eigenschappen > Update alle leveranciers. Blue10 haalt dan de gegevens van alle leveranciers op.

Werk je met de boekhoudsystemen Exact Online, FinMaster, iMuis, AFAS en Twinfield? Dan is het aanmaken van een nieuwe leverancier vanuit Blue10 mogelijk. Dit kan via Beheer > Leveranciers > Nieuwe leverancier of in het valideerscherm door te klikken op het icoon van de pagina met de + achter het veld Leverancier.

Ik heb gegevens (anders dan een leverancier) toegevoegd in het boekhoudsysteem, maar deze staan nog niet in Blue10. Wat kan ik doen?

In dit geval heeft Blue10 nog niet de gegevens opgehaald tijdens de standaard nachtelijke synchronisatie. Wanneer je gewijzigde gegevens in het boekhoudsysteem direct nodig hebt, kan de beheerder in Blue10 deze synchronisatie handmatig uitvoeren. Ga hiervoor naar Beheer > Bedrijven > open de administratie > Eigenschappen > Update alle stamgegevens. Hiermee haalt Blue10 direct alle stamgegevens op. Met Update alle leveranciers haalt Blue10 gegevens van de leveranciers op.

Wat is een autoroute?

Een autoroute stel je in om het traject die een factuur doorloopt (gedeeltelijk) te automatiseren. In een autoroute voert SYSTEM een actie uit zonder tussenkomst van een gebruiker. Zo is het mogelijk om zonder actie van een gebruiker in te stellen om een factuur automatisch te boeken na het valideren of een factuur automatisch te archiveren nadat deze is betaald (en vanuit het boekhoudsysteem een betaaldatum terug is gekomen).

Een Blue10-beheerder kan routes aanmaken, aanpassen en wijzigen via Beheer > Autoroutes > Nieuwe route.

Wat is een suggestieroute?

Een suggestieroute stelt een actie om uit voeren aan een gebruiker voor. Deze actie staat dan gevuld in het veld Actie. Het is altijd mogelijk om af te wijken van de suggestie route door een andere actie te kiezen. Zo kan je instellen dat voor een goedkeurder standaard de actie Goedkeuren voor betaling naar Inkoopadministratie staat, zodat diegene alleen nog maar op Uitvoeren hoeft te klikken. Indien de factuur niet akkoord is, kan de goedkeurder een andere actie kiezen.

Een Blue10-beheerder kan routes aanmaken, aanpassen en wijzigen via Beheer > Autoroutes > Nieuwe route. Ook een gebruiker kan zelf een suggestieroute aanmaken vanuit het blok Actie. Door een vinkje te zetten bij Suggestieroute stel je voor de betreffende leverancier een voorgestelde actie in. Wanneer je ook een vinkje zet bij Voor alle leveranciers, dan geldt de suggestie voor alle leveranciers in de administratie waarin je op dat moment werkt.

Ik kan niet de juiste actie kiezen bij een factuur. Wat moet ik doen?

Als het niet lukt om een bepaalde actie uit te voeren, controleer dan de volgende dingen:

 • Heb je als gebruiker de juiste rechten om die actie uit te voeren? Voor het goedkeuren voor betaling heb je goedkeurrechten nodig en voor het boeken deblokkeren behandelrechten.
 • Check in de historie van de factuur welke acties al zijn uitgevoerd. Misschien is de actie eerder al uitgevoerd.
 • Is een voorafgaande actie al uitgevoerd? Afhankelijk van de ingestelde route moet een factuur bijvoorbeeld eerst geboekt zijn voordat een gebruiker die factuur mag goedkeuren, of juist andersom.

Waarom krijg ik geen notificatie e-mail?

Je ontvangt een notificatie e-mail wanneer er facturen klaarstaan om goed te keuren. Afhankelijk van de ingestelde notificatiefrequentie ontvang je direct, dagelijks, op werkdagen, wekelijks of nooit een notificatie e-mail. Deze frequentie kan de beheerder in Blue10 via Beheer > Gebruikers aanpassen. Iedere gebruiker kan dit ook zelf instellen door rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken en dan op Mijn instellingen.

Wanneer je geen notificatie e-mails meer ontvangt, controleer dan eerst de notificatiefrequentie. Daarnaast kan het voorkomen dat deze e-mails in de map Ongewenste e-mail terecht komen of de mailbox de e-mails aanziet als spam. Check dan bij je systeembeheer hoe dit zit of neem contact op met onze Customer support.

Meer weten over functionaliteiten binnen Blue10?

In onze supportblogs vind je nog meer tips & tricks over het gebruik van Blue10.

in Boeken

Boeken en blokkeren i.c.m. Unit4

In de Unit4 API koppeling hebben wij het mogelijk gemaakt om in combinatie met Unit4 facturen te (de)blokkeren voor betaling. Zodra de factuur is goedgekeurd voor betaling in de Blue10…
Read More
in Beheer

Instellingen

Via Beheer > Bedrijven zijn er diverse instellingen per administratie instelbaar. Enkele instellingen in de Blue10 dienst zijn overkoepelend over de gehele Blue10 omgeving en dus niet per administratie instelbaar. Deze instellingen vind je…
Read More
in Beheer

Veilig werken met de Blue10 dienst

Als Blue10 doen we er alles aan om het werken met de Blue10 dienst zo eenvoudig mogelijk te maken, maar ook zo veilig mogelijk. Je kan met verschillende, veilige authenticatiemethodes…
Read More

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen?

Neem contact op