Skip to main content
Valideren

Nieuw in Blue10: Coderen van kostenfacturen i.c.m. Microsoft Business Central

Met de nieuwe functionaliteit coderen in Blue10 is het naast het vastleggen van de kopgegevens nu ook mogelijk om de boekingsregels in te geven in Blue10. Hierdoor kan de (gehele) kostenfactuur via Blue10 worden verwerkt en is het niet meer nodig om de boekingsregels handmatig in Business Central vast te leggen.

Mogelijkheden bij het coderen van een kostenfactuur

Bij het coderen in het valideerscherm van Blue10 is het volgende mogelijk:

 • Coderen op type grootboek, Vaste activum, artikel;
 • Coderen op projecten, projecttaken en regelsoort;
 • Coderen op uitstelcode voor het spreiden van een boeking over meerdere periodes;
 • Coderen op dimensies 1 tot en met 5;
 • Op de codeerregels is het mogelijk om een korting in te geven in het veld Kortingspercentage.
 • We halen de periodieke inkoopboekingen (boekingstemplates) op uit Business Central;
 • De inkoopordermatching tussen de factuur en inkooporder blijft plaatsvinden in Business Central. 

Op dit moment ondersteunen we (nog) niet de volgende mogelijkheden met het coderen:

 • Coderen op een productboekingsgroep niet. Dit veld moet gevuld zijn op het grootboek in Business Central om een kostenfactuur te boeken.

Benieuwd wanneer we de mogelijkheden uitbreiden? In onze release notes delen we nieuwe functionaliteiten.

Wat wijzigt er in Blue10 als de functionaliteit coderen is geactiveerd?

Per administratie in Blue10 is het mogelijk om de functionaliteit ‘’Coderen in Blue10’’ te activeren. Wanneer de functionaliteit is geactiveerd, wijzigt het volgende in Blue10:

 • Onderaan in het valideerscherm staan de codeerregels om de boekingsregels in te geven.
 • In de kopgegevens is het veld Boekingstemplate toegevoegd. Met een boekingstemplate is het mogelijk om veelgebruikte coderingen eenvoudig te hergebruiken en standaard toe te passen. Meer weten? Lees hier verder.
  Let op: Dit is geen periodieke inkoopboeking zoals bekend in Business Central.
 • In de kopgegevens is het veld Coderen in BC beschikbaar waarmee het nog mogelijk is om af te wijken. Als dit veld is aangevinkt, dan is het nog steeds mogelijk om alleen de kopgegevens in Blue10 vast te leggen en de boekingsregels in Business Central.
 • In de kopgegevens is het veld Btw-bedrijfsboekingsgroep toegevoegd.
 • Op de codeerregels is het mogelijk om in het veld Type te kiezen voor grootboek, artikel of vast activum. Op basis van deze keuze toont Blue10 bepaalde codeervelden.

Wanneer de codering van de kostenfactuur plaatsvindt in Business Central, dan legt Blue10 de kopgegevens vast na het uitvoeren van de actie Opslaan in boekhoudsysteem door een gebruiker in Blue10. Na het handmatig boeken van de factuur in Business Central, moet in Blue10 een gebruiker de actie Boeken en blokkeren handmatig uitvoeren zodat Blue10 het definitieve boekstuknummer en de geboekte factuurregels kan synchroniseren.

Wanneer de codering van de kostenfactuur plaatsvindt in Blue10, dan voert Blue10 automatisch de actie Boeken en blokkeren uit om de kopgegevens en de codeerregels van de kostenfactuur vast te leggen in Business Central.
Blue10 voert de actie Boeken en blokkeren niet automatisch uit wanneer de kostenfactuur is gekoppeld aan een inkooporder of het veld Coderen in BC is aangevinkt in het valideerscherm.

Wanneer er facturen in behandeling zijn in de tegel Boeken op het moment dat coderen in Blue10 wordt geactiveerd, is het mogelijk om codeerregels toe te voegen aan deze facturen. Open de desbetreffende factuur in Blue10, klik je rechtsboven op Wijzigen en schakel Codeer in ERP uit. Hierdoor is het mogelijk om de factuur te coderen in Blue10, waarna je deze kan boeken en blokkeren.

Activeer de functionaliteit “Coderen in Blue10”

Voor Microsoft Business Central: https://support.blue10.com/activeer-coderen-van-kostenfacturen-i-c-m-microsoft-business-central/

Voor Microsoft Business Central SaaS: https://support.blue10.com/activeer-coderen-in-blue10-i-c-m-microsoft-business-central-saas/

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met onze Customer support. Wij helpen je graag!