Skip to main content
Valideren

Nieuw in Blue10: Coderen van kostenfacturen i.c.m. Microsoft Business Central

In het valideerscherm kan een boeker de kostenfactuur valideren waarmee de kopgegevens van de factuur wordt geregistreerd in Business Central. In Business Central zelf vindt het ingeven van de boekingsregels plaats.

Naast het vastleggen van de kopgegevens in het valideerscherm, is het met de nieuwe functionaliteit ‘’Coderen in Blue10’’ mogelijk om ook de boekingsregels in te geven via Blue10. Hierdoor kan de (gehele) kostenfactuur via Blue10 worden verwerkt en is het niet meer nodig om de boekingsregels handmatig in Business Central vast te leggen.

Mogelijkheden bij het coderen van een kostenfactuur

Bij het coderen in het valideerscherm van Blue10 is het volgende mogelijk:

 • Het is mogelijk om te coderen op type grootboek;
 • Het is mogelijk om te coderen op uitstelcode voor het spreiden van een boeking over meerdere periodes;
 • Het is mogelijk om te coderen op dimensies 1 tot en met 5;
 • Op de codeerregels is het mogelijk om een korting in te geven in het veld Kortingspercentage.

Op dit moment ondersteunen we (nog) niet de volgende mogelijkheden met het coderen:

 • Het is niet mogelijk om te coderen op type artikel, type vast activum, projecten en projecttaken.
 • We halen nog niet de periodieke inkoopboekingen (boekingstemplates) uit Business Central op.
 • We ondersteunen het coderen op een productboekingsgroep niet. Dit veld moet gevuld zijn op het grootboek in Business Central om een kostenfactuur te boeken.
 • Op de codeerregel worden de velden Prijs per eenheid en Aantal niet automatisch gevuld, maar het is wel verplicht om deze velden in te vullen om de kostenfactuur te boeken.
 • De inkoopordermatching tussen de kostenfactuur en inkooporder blijft plaatsvinden in Business Central. Als er een inkooporder wordt gekoppeld aan de kostenfactuur in het valideerscherm, is het niet mogelijk om de boekingsregels in te geven in Blue10.

Benieuwd wanneer we de mogelijkheden uitbreiden? In onze release notes delen we nieuwe functionaliteiten.

Wat wijzigt er in Blue10 als de functionaliteit coderen is geactiveerd?

Per administratie in Blue10 is het mogelijk om de functionaliteit ‘’Coderen in Blue10’’ te activeren. Wanneer de functionaliteit is geactiveerd, wijzigt het volgende in Blue10:

 • Onderaan in het valideerscherm staan de codeerregels om de boekingsregels in te geven.
 • In de kopgegevens is het veld Boekingstemplate toegevoegd. Met een boekingstemplate is het mogelijk om veelgebruikte coderingen eenvoudig te hergebruiken en standaard toe te passen. Meer weten? Lees hier verder.
  Let op: Dit is geen periodieke inkoopboeking zoals bekend in Business Central.
 • In de kopgegevens is het veld Coderen in BC beschikbaar waarmee het nog mogelijk is om af te wijken. Als dit veld is aangevinkt, dan is het nog steeds mogelijk om alleen de kopgegevens in Blue10 vast te leggen en de boekingsregels in Business Central.
 • In de kopgegevens is het veld Btw-bedrijfsboekingsgroep toegevoegd.

Wanneer de codering van de kostenfactuur plaatsvindt in Business Central, dan legt Blue10 de kopgegevens vast na het uitvoeren van de actie Opslaan in boekhoudsysteem door een gebruiker in Blue10. Na het handmatig boeken van de factuur in Business Central, moet in Blue10 een gebruiker de actie Boeken en blokkeren handmatig uitvoeren zodat Blue10 het definitieve boekstuknummer en de geboekte factuurregels kan synchroniseren.

Wanneer de codering van de kostenfactuur plaatsvindt in Blue10, dan voert Blue10 automatisch de actie Boeken en blokkeren uit om de kopgegevens en de codeerregels van de kostenfactuur vast te leggen in Business Central.
Blue10 voert de actie Boeken en blokkeren niet automatisch uit wanneer de kostenfactuur is gekoppeld aan een inkooporder of het veld Coderen in BC is aangevinkt in het valideerscherm.

Activeer de functionaliteit ‘’Coderen in Blue10’’

De nieuwe functionaliteit werkt alleen voor gebruikers die werken met Business Central versie 14 en hoger. Voor deze versies van Business Central heeft Blue10 extensie 7 beschikbaar gemaakt waarin het coderen mogelijk is.

Voor het activeren van de functionaliteit zijn er drie acties benodigd:

 1. Het installeren van de nieuwe extensie in Business Central;
 2. Het omzetten van de koppeling via Beheer > Bedrijven in Blue10;
 3. Het activeren van de instelling Coderen in Blue10.

Volg de volgende stappen:

 1. Eerst is het benodigd om de koppeling tussen Business Central en Blue10 te updaten door het installeren van de nieuwe extensie en het omzetten van de koppeling in Blue10. Klik hier voor een stappenplan om dit te doen.
 2. Wanneer stap 1 is gelukt, is het mogelijk om de functionaliteiten te activeren. Ga in Blue10 naar Beheer > Bedrijven > open de gewenste administratie. Door het omzetten van de koppeling is, onder het kopje Algemeen, de instelling Coderen in Blue10 beschikbaar. Zet de instelling op Ja.
 3. Onder het kopje Codeer informatie is het mogelijk om codeervelden aan of uit te zetten. Deze velden zijn zichtbaar op de codeerregels in het valideerscherm en worden meegegeven in de boeking van Business Central.
 4. Klik tot slot op Opslaan. De functionaliteit is nu geactiveerd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met onze Customer support. Wij helpen je graag!