Skip to main content

Release notes
Blue10

Bij Blue10 zetten we iedere dag een stap vooruit, ook in onze software. In de release notes vind je een overzicht van alle nieuwe functionaliteiten en wijzigingen in Blue10. Maandelijks houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

December 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar

Geoptimaliseerd

 • Wijzingen in Boekingsdetails op Documentdetailpagina
  Op de Documentdetailpagina zijn twee wijzigingen doorgevoerd:

  • Blue10 toont nu standaard de betalingsconditie en periode onder het kopje Boekingsdetails (alleen als het boekhoudsysteem deze gegevens ondersteunt).
  • Wanneer een factuur nog niet geboekt is, kunnen de boekingsdetails nog gewijzigd worden. We hebben de kleur van de knop Wijzigen aangepast. Als de codering nog niet sluitend is, dan kleurt de knop oranje. Wanneer de codering sluitend is, kleurt nu de knop groen.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar

November 2022

Nieuwe functionaliteiten

AccountView

 • Verkoopfacturen verwerken met Blue10
  Naast het verwerken van inkoopfacturen is het nu ook mogelijk om verkoopfacturen te verwerken in Blue10 in combinatie met AccountView. De verwerking van verkoopfacturen is grotendeels hetzelfde als de werking van Blue10 bij inkoopfacturen (behalve het goedkeuren). Meer weten? Lees hier verder.

Geoptimaliseerd

Blue10 API

 • Toevoeging van drie dimensies op de codeerregels/geboekte factuurregels
  Met dimensies in Blue10 is het mogelijk om tijdens het valideren/coderen kosten nader te specificeren op verbijzonderingen die ingesteld zijn in het boekhoudsysteem. Via Beheer > Bedrijven is onder het kopje Codeer informatie mogelijk om gebruik te maken van de nieuw toegevoegde dimensies 3, 4 en 5. Door de instelling op Ja te zetten, toont Blue10 de dimensie in de codeerregels in het valideerscherm en in de pop-up Factuur coderen op de Documentdetailpagina: Inkoop. Meer weten over het activeren van de functionaliteit? Lees hier verder.
 • Boeken op uitgestelde kosten (transitorisch boeken)
  Met transitorisch boeken is het mogelijk kosten te verdelen over periodes waarop deze kosten betrekking hebben. Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient deze optie geactiveerd te worden in de instellingen van het bedrijf. Meer weten hoe de functionaliteit werkt? Lees hier verder

Exact Online

 • Periode wordt standaard getoond in het valideerscherm
  Via Beheer > Bedrijven was het per administratie mogelijk om de instelling Codeer op periode te activeren zodat de periode zichtbaar is in de kopgegevens in het valideerscherm. Vanaf heden toont Blue10 standaard de periode welke is gebaseerd op de factuurdatum. In het dropdown menu zijn alleen de open periodes beschikbaar.

Netsuite

 • Eenheid van order op boekingsregels in Netsuite bij inkoopfactuur die is gekoppeld aan een inkooporder
  In het valideerscherm van Blue10 is het mogelijk om een order en bijbehorende ontvangstregels over te halen uit Netsuite. Hierdoor is onder andere het veld Eenheid op de codeerregels zichtbaar. In Blue10 werd dit veld alleen getoond, maar werd de waarde van dit veld niet geboekt in Netsuite. Netsuite vulde daarom standaard de eenheid van het artikel in de boeking. Vanaf heden boekt Blue10 de eenheid van de order op de boekingsregels in Netsuite.

Belangrijk

 • In de eerste week van november heeft Microsoft een Security Advisory gedeeld over een lek in de System.Data.SqlClient en Microsoft.Data.SqlClient libraries. Blue10 maakt gebruik van deze libraries en daarom hebben we na de berichtgeving direct het advies van Microsoft opgevolgd. We hebben daarbij geconstateerd dat Blue10 niet is geraakt door dit beveiligingslek. Dit betekent dus ook voor jou als klant dat dit beveiligingslek geen impact heeft.
  Lees hier meer over de berichtgeving van Microsoft.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar.

Oktober 2022

Nieuwe functionaliteiten

Exact Globe

 • Koppeling met Exact Globe+ beschikbaar
  Exact is bezig met het gefaseerd uitrollen van de vernieuwde versie Exact Globe+. Vanaf nu is de koppeling tussen Exact Globe+ en Blue10 beschikbaar. Wanneer jullie zijn overgestapt naar Exact Globe+, kan een gebruiker met beheerdersrechten in Blue10 de koppeling omzetten. Meer weten? Lees hier verder.

Geoptimaliseerd

Geen updates beschikbaar 

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar 

September 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Geoptimaliseerd

 • Kleine wijziging in het downloaden van rapporten in het Beheer
  Via Beheer > Rapporten is het mogelijk om verschillende (Excel) rapportages uit Blue10 te halen. Voorheen kwam na het downloaden van een rapport, het Excel-bestand onderaan in het scherm beschikbaar. Vanaf heden is het mogelijk om een opgevraagd rapport te downloaden in het overzicht Beschikbare rapporten. In dit overzicht blijven de opgevraagde rapporten voor 30 dagen beschikbaar.
 • Toevoeging in het veld Status in de overzichten Suggestieroutes en Autoroutes
  Het veld Status geeft aan of de route actief of inactief is. Het oranje uitroepteken is als status ‘Fout’ toegevoegd. Je ziet een oranje uitroepteken, wanneer de route een ongeldige waarden bevat. Meer weten over de status van een route? Lees hier verder.

Opgeloste bugs

 • Na de eerste pagina van een document toonde Blue10 niet de juiste, opvolgende pagina’s op de Documentdetailpagina: Inkoop
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop werd op de eerste pagina de juiste afbeelding getoond, maar bij de opvolgende pagina’s niet. Deze bug is opgelost waardoor Blue10 weer de juiste afbeeldingen van een document toont.

Augustus 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar 

Geoptimaliseerd

 • Wijziging in Overzicht suggestieroutes en Overzicht autoroutes in het Beheer
  In de oude interface werden alleen actieve routes van actieve/bestaande gebruikers in de omgeving getoond. We hebben in de vernieuwde interface een wijziging doorgevoerd. In de overzichten worden nog steeds alle actieve routes getoond, maar vanaf nu ook de routes die gekoppeld zijn aan een verwijderde gebruiker. Na het openen van een route, toont Blue10 een melding over de werking van de route.

Opgeloste bugs

 • Automatische herberekening van codeerregels wordt toegepast na wijzigen btw bedrag in het valideerscherm
  In het valideerscherm was het in de codeerregels mogelijk om het BTW bedrag aan te passen, maar konden de bedragen in het bruto of netto veld in de codeerregels niet worden aangepast. Hierdoor ontstond er een verschil waardoor de codeerregels niet sluitend waren. Deze bug is opgelost door een automatische herberekening wanneer het btw bedrag in de codeerregel wordt aangepast.
 • Sommige documenten stonden twee keer in het valideerscherm
  Het was mogelijk om in de Document Splitter een document meerdere keren op te slaan. Hierdoor kwamen documenten dubbel in het valideerscherm te staan. Bij sommige documenten werd geen afbeelding getoond. Deze bug is opgelost. Het dubbel opslaan van documenten in de splitter is niet meer mogelijk waardoor er geen documenten twee keer in het valideerscherm terecht komen.

Juli 2022

Nieuwe functionaliteiten

Finance & Operations

 • Pdf-bestand toevoegen aan boeking in Finance & Operations
  Vanuit Blue10 is het mogelijk om het pdf-bestand van de inkoopfactuur toe te voegen aan de geboekte inkoopfactuur in Finance & Operations. Om gebruik te maken van deze functionaliteit, is het benodigd om een aantal stappen te doorlopen in Finance & Operations en Blue10. Meer weten? Lees hier verder.

Geoptimaliseerd

Geen updates beschikbaar.

Opgeloste bugs

Algemeen

 • Terugkeren naar het Documentoverzicht: Inkoop vanuit de Documentdetailpagina: Inkoop is weer mogelijk via het klikken op het icoontje en de kop Documentdetailpagina: Inkoop links bovenin het scherm.
 • Bij het uitvoeren van een actie op de laatste factuur uit je To-do lijst, bleef de factuur zichtbaar in het beeld en werd na een tweede keer uitvoeren van de actie de foutmelding “Dit document is na het inladen door een andere gebruiker aangepast” getoond. De actie werd wel goed uitgevoerd. Dit is opgelost waardoor na het uitvoeren van de actie op de laatste factuur, het Documentenoverzicht: Inkoop weer opent.
 • Wanneer er na het coderen van een factuur op de Documentdetailpagina: Inkoop een actie werd uitgevoerd, kwam de foutmelding “Dit document is na het inladen door een andere gebruiker aangepast” in beeld. De actie werd wel goed uitgevoerd. Dit is opgelost waardoor na het uitvoeren van de actie de volgende factuur in de To-do lijst wordt getoond.
 • Via Importeren > Batchoverzicht is het weer mogelijk om, bij een import per e-mail, de originele e-mail te openen. De knop Open originele e-mail is weer zichtbaar.
 • Door een bug was een groep niet kiesbaar om een vertrouwelijke factuur naar op te sturen. Het is weer mogelijk om vertrouwelijke facturen naar een groep op te sturen.
 • In het inkooporderdialoogvenster is het mogelijk om een inkooporder op te zoeken. In sommige gevallen werden niet alle actieve inkooporders getoond na het uitvoeren van een zoekopdracht. Blue10 toont nu weer alle actieve inkooporders die voldoen aan de zoekopdracht.
 • Voor gebruikers, die werken met een handmatige koppeling tussen Blue10 en het boekhoudsysteem, is het weer mogelijk om een nieuwe leverancier aan te maken.
 • In het valideerscherm past Blue10 weer de juiste inkooporder toe op basis van herkende leverancier en inkoopordernummer.
 • In het Documentenoverzicht: Inkoop werd tijdelijk in het veld Ligt bij niet de ingelogde gebruiker (en groep indien van toepassing) bovenaan het drop-downmenu getoond. De filtering is aangepast zodat de ingelogde gebruiker weer bovenaan staat en de overige gebruikers daaronder in alfabetische volgorde worden getoond.

Business Central

 • Het opslaan van een factuur met een nieuw aangemaakte leverancier in Blue10 geeft geen foutmelding meer
  Door een bug in de synchronisatie tussen Blue10 en Business Central werd na het aanmaken van een leverancier in Blue10 en het opslaan van de boeking in Business Central de foutmelding ‘’String cannot be of zero length Parameter name: oldValue’’ getoond. De bug is opgelost waardoor het opslaan van facturen met een nieuw aangemaakte leverancier vanuit Blue10 weer goed gaat.

Juni 2022

Nieuwe functionaliteiten

Contract Management

 • Notities vastleggen bij een contract
  Op de pagina Contractdetails is het mogelijk om notities vast te leggen bij een contract in een tekstveld. Meer weten? Lees hier verder.

Geoptimaliseerd

Contract Management

 • Zoekopties toegevoegd voor opzoeken contract
  In het overzicht Contracten – Alle is een zoekveld toegevoegd die contracten zoekt op contractnaam, categorie, leverancier en in de inhoud van het contract. Ook zijn er filters en een sorteerfunctie toegevoegd om in het overzicht sneller een contract op te zoeken. Meer weten? Lees hier verder.

Opgeloste bugs

Exact Globe

 • Wijzigen van grootboekrekening bij factuur die is gekoppeld aan een inkooporder
  Het was tijdelijk niet mogelijk om de grootboekrekening op de regels aan te passen wanneer de factuur is gekoppeld aan een inkooporder. Dit is weer mogelijk.

Netsuite

 • Vastleggen van betalingsconditie en standaard btw code bij aanmaken nieuwe leverancier
  Bij het aanmaken van een nieuwe leverancier in Blue10 werden de gegevens in de velden Betalingsconditie en Standaard btw code niet meegegeven aan Netsuite. Deze gegevens worden weer vastgelegd op de leverancier in Netsuite.

Vernieuwde interface

Nieuwe functionaliteiten

Unit4 Multivers

 • Blue10 synchroniseert nu de grootboekrekeningskosten van de debiteurenkaart in Unit4
  Indien de grootboek is ingevuld op de debiteurenkaart onder ‘Boeking Kosten’ in Unit4, wordt deze voortaan bij het selecteren van de klant in het Valideerscherm standaard ingevuld op de codeerregels.
Geoptimaliseerd
 • Wijziging in weergave van factuur en pakbon op Documentdetailpagina: Inkoop
  Op de Documentdetailpagina: Inkoop op het tabblad Pakbonnen, is via de knop Koppel Pakbon de afbeelding van de inkoopfactuur en de afbeelding van de pakbon nu naast elkaar zichtbaar.

Exact Globe

 • Ondersteuning voor functionaliteit ‘Nog te ontvangen facturen/goederen per artikel’
  Indien je gebruik maakt van de instelling ‘Nog te ontv. facturen/goederen per artikel’ in Exact Globe, wordt voortaan na het selecteren van een inkooporder in het Valideerscherm, het grootboek ingevuld wat in Exact Globe staat ingesteld op het Artikelgroep van het Artikel. Meer weten? Lees hier verder. 
 • Melding van verplichte velden in codeerregels m.b.t. verbijzonderingen
  Het was mogelijk om een factuur op te slaan in het valideerscherm zonder dat de verplichte velden m.b.t verbijzonderingen waren ingevuld. Blue10 gaf pas bij het opslaan van de factuur een foutmelding dat deze velden nog gevuld moesten worden. Vanaf heden geeft Blue10 deze melding al voor het opslaan.
Opgeloste bugs
 • Een aantal scenario’s met betrekking tot het vastleggen van de btw zijn opgelost:
  • In sommige scenario’s was het niet mogelijk om bij gebruik van btw inclusief, het bedrag aan te passen in het veld Bruto. Dit is weer mogelijk.
  • Bij een niet btw-plichtige administratie wordt het totaalbedrag weer gevuld in het veld Bruto op de codeerregels in het valideerscherm.
  • Bij een niet btw-plichtige administratie werd na het aanpassen van het totaalbedrag in de kopgegevens van de factuur, de wijziging niet verwerkt op de codeerregels. Dit is nu opgelost.
  • Voor klanten die werken met Unit 4 worden alle btw scenario’s weer herkend en gevuld in de kopgegevens.

Mei 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Geoptimaliseerd

Geen updates beschikbaar.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar.

Vernieuwde interface

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Geoptimaliseerd
 • We hebben een aanpassing gedaan in de lay-out van alle schermen. Er wordt minder blauw gebruikt waardoor het scherm rustiger toont.
Opgeloste bugs
 • Via Beheer > Gebruikers is het weer mogelijk om een nieuwe groep aan te maken.
 • Op kleine(re) beeldschermen waren sommige velden van het Documentenoverzicht: Inkoop niet zichtbaar. Door de scrol balk onderaan de pagina vallen er geen velden weg als het beeldscherm kleiner is, maar kan je scrollen om alle velden in het overzicht te zien.
 • In het valideerscherm is het weer mogelijk om met sneltoetsen in de codeerregels te navigeren.

April 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Geoptimaliseerd

Geen updates beschikbaar.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar.

Vernieuwde interface

Geen updates beschikbaar.

Maart 2022

Nieuwe functionaliteiten

Business Central

 • Nieuwe koppelmethodiek voor koppeling Blue10 – Business Central
  In Blue10 is jouw bedrijf gekoppeld aan het boekhoudsysteem Business Central. Deze koppeling is gemaakt bij het aanmaken van een bedrijf in Blue10 voor het overhalen van de gegevens uit de administratie, het registreren van facturen als factuurkop en het matchen van goederenfacturen met bijbehorende inkooporder en ontvangst(en). Business Central ondersteunt vanaf april 2022 niet meer de huidige koppelmethodiek waarmee Blue10 kan koppelen met Business Central. Voor meer informatie hierover, verwijzen we je naar deze blog.

Geoptimaliseerd

 • Opschoning van gebruikersrollen Beheerder/Administrator
  Vanuit het verleden is de gebruikersrol van een beheerder in Blue10 inconsistent gebruikt en zijn er twee verschillende rollen met beheerdersrechten: Beheerder of Administrator. De verschillen tussen de rollen zijn minimaal en daarom hebben we de rollen opgeschoond tot één beheerdersrol. De wijziging is niet terug te vinden in het auditlog, maar ten behoeve van de accountantscontrole zichtbaar in Blue10 bij:

  • De gebruikersinstellingen (te openen via Beheer > Gebruikers) is onder Rollen niet meer de rol Administrator zichtbaar, maar alleen de rol Beheerder.
  • Het rapport Gebruikers (te downloaden via Beheer > Rapporten) is zichtbaar dat de gebruiker geen Administrator, maar Beheerder is.

Opgeloste bugs

 • Verminderde documentenherkenning
  In de periode december 2021 tot en met begin maart 2022 heeft de documentherkenning minder goed gefunctioneerd. Er werden specifieke herkenningsregels niet toegepast waardoor waardes, die normaal goed herkend werden, nu niet meer herkend werden bij een groep klanten. Daarnaast functioneerde de monitoring op de documentherkenning niet waardoor het overzicht ontbrak van de kwaliteit van de documentherkenning. De monitoring is hersteld en we zien dat de documentherkenning weer beter functioneert dan in de afgelopen maanden. Als onderdeel van de totale herbouw van Blue10, wordt ook de documentherkenning volledig herbouwd. Meer informatie vind je hier.

Vernieuwde interface

Geen updates beschikbaar.

Februari 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Geoptimaliseerd

Business Central

 • Wijziging in factuurregistratie
  Sinds maart 2021 was het veld BTW code een verplicht veld om in te vullen in het Valideerscherm. Dit veld hangt samen met de functionaliteit factuurregistratie voor het registreren van de btw. Ook als je geen gebruik maakt van factuurregistratie, was het een verplicht veld. We hebben dit nu opgeschoond waardoor het veld niet meer standaard zichtbaar is. Voor gebruikers van Business Central is vanaf extensie 6.0 de functionaliteit factuurregistratie beschikbaar. In deze blog lees je hier meer over: https://support.blue10.com/factuurregistratie-bc// 

Opgeloste bugs

 • Actie ‘Goedgekeurd voor betaling’ met terugwerkende kracht vastgelegd in historie van factuur
  Er is een issue naar voren gekomen bij enkele inkoopfacturen waarbij de actie ‘’Goedgekeurd voor betaling’’ niet is vastgelegd in de historie van de inkoopfactuur, maar wel goed is uitgevoerd op de inkoopfactuur. Bij deze facturen is in het Documentenoverzicht: Inkoop, in de kolom ‘’Goedgekeurd voor betaling’’, de gebruiker zichtbaar die de actie goedkeuren voor betaling heeft uitgevoerd. Na het openen van een goedgekeurde factuur was de uitgevoerde actie, goedkeuren voor betaling, echter niet zichtbaar in de historie.
  We hebben met terugwerkende kracht de historie van 38 inkoopfacturen (over alle klanten heen) bijgewerkt. In de historie is dit terug te zien aan de opmerking bij de actie: ‘’This action has been recovered by Blue10 on [/]. For more information check our release notes of Februari 2022 https://support.blue10.com/release-notes.’’
  De exacte datum en tijdstip waarop de goedkeuractie in het verleden is uitgevoerd, is niet goed gelogd. De datum die wordt getoond is de datum die ligt in het midden van de twee momenten:
  – Het moment dat de goedkeurder de actie goedkeuren heeft uitgevoerd;
  – Het moment dat de actie ‘Betaalblokkering opheffen’ of ‘Boeken’ (afhankelijk van de workflow) is uitgevoerd.

Vernieuwde interface

Opgeloste bugs
 • Het kon voorkomen dat door het gebruik van Microsoft Edge Translate de website van Blue10 automatisch werd vertaald en het splitsscherm vastliep. De website in de vernieuwde interface wordt niet langer automatisch vertaald door een taalinstelling in je browser, zoals Microsoft Edge Translate.

Januari 2022

Nieuwe functionaliteiten

Geen updates beschikbaar.

Geoptimaliseerd

Geen updates beschikbaar.

Opgeloste bugs

Geen updates beschikbaar.

Vernieuwde interface

Geoptimaliseerd
 • Na het uitvergroten van een afbeelding in het Splitsscherm was het niet mogelijk dit scherm te sluiten. Middels een kruisje rechtsboven in het scherm kan je vanaf nu het scherm sluiten.
Opgeloste bugs
 • In het Valideerscherm was het niet mogelijk een negatief bedrag in te vullen. Je kreeg direct een foutmelding te zien na het invullen van een min (-) teken. Vanaf heden is het weer mogelijk een negatief bedrag in te vullen.
 • Na het klikken op de knop Open Facturen in NAV op de Documentdetailpagina werd een leeg pop up scherm geopend. Hierna werd de factuur in Navision geopend. Wanneer je op de knop Open Facturen in NAV klikt wordt voortaan direct Navision geopend zonder een lege pop up.
 • Gebruikers die gebruik maakten van een goedkeurlimiet konden geen vreemde valuta factuur goedkeuren. In dit specifieke scenario was er een bug in de wisselkoersberekening van de goedkeurlimiet van EUR naar de vreemde valuta. Het is vanaf heden weer mogelijk om een vreemde valuta factuur goed te keuren als je gebruik maakt van een goedkeurlimiet.  
 • Beheerders van Blue10 omgevingen kunnen het e-mailadres en de taal van de gebruikers weer aanpassen.
 • De afbeelding van facturen en pakbonnen zijn beter zichtbaar gemaakt. Ook is het mogelijk om op de afbeelding te klikken om deze te vergroten.
 • Het kon voorkomen dat een gegeven niet gevuld werd in het veld na het selecteren van een waarde op een inkoopfactuur in het Valideerscherm. Dit is opgelost.
 • Onder de stap Importeren wordt de regel ‘Fouten in ontvangen e-mails’ weer getoond. Voorheen was de foutmelding niet zichtbaar.
 • Het inladen van inkoopfacturen in het Valideerscherm van leveranciers met veel actieve inkooporders is versneld.
 • Een btw code verlegd wordt weer correct gecontroleerd op het btw percentage in het Valideerscherm.
Release notes 2021