Vernieuwde interface

Momenteel zijn we hard bezig met een totale herbouw van onze software. Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van nieuwe websites met een daarbij samenhangende vernieuwde interface. Met de herbouw verbeteren we de stabiliteit en snelheid van Blue10. In deze blog nemen we je mee in alle wijzigingen in de vernieuwde interface van ons product.

Benieuwd naar de wijzigingen?

De nieuwe websites zijn qua gebruik en uiterlijk grotendeels gelijk aan de oude websites.  Wel hebben de nieuwe websites een vernieuwde interface. De schermen zien er daarom iets anders uit dan op de oude websites. Ben je benieuwd naar alle wijzigingen? We hebben deze per onderwerp inzichtelijk gemaakt. Klik op onderstaande afbeeldingen om de wijzigingen per onderwerp te bekijken.

Voortgang uitrol van nieuwe websites

Stapsgewijs zetten we klantomgevingen van de oude naar de nieuwe websites over, zodat we de performance en load op de nieuwe websites nauwgezet kunnen monitoren en snel kunnen ingrijpen als we nog tegen issues aanlopen. Hieronder houden we de voortgang bij.

Planning: Voorjaar/zomer 2022

In het voorjaar/zomer van 2022 worden de resterende klanten gefaseerd, per koppeling, omgezet van de oude naar de nieuwe interface van Blue10.

Februari 2022

In de wintermaanden hebben we klanten die werken met de koppelingen Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Finance & Operations, Microsoft Business Central en FinMaster omgezet naar de vernieuwde interface. Klanten die naast genoemde koppelingen ook nog met andere koppelingen werken, zijn nog niet overgezet.

November 2021

Van de groep bèta klanten zijn ook de gebruikers met de rol Boeken overgezet. Hele klantomgevingen werken vanaf nu technisch met de nieuwe websites en alle gebruikers in deze klantomgevingen gebruiken de vernieuwde interface.

Februari 2021

Eerste gebruikers met de rollen Controleren en Goedkeuren voor betaling van 15 verschillende klanten, zijn overgezet naar de nieuwe websites en zien de vernieuwde interface.